شُمال از شُمالِ غربی

سینما و ادبیات ـ نوشته‌ها و ترجمه‌های نویسنده‌ی این وبلاگ را بی‌اجازه در هیچ سایت، وبلاگ و نشریه‌ای منتشر نکنید.

» غزل‌هایی در نتوانستن :: پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٦
» پایانِ یک پیوند :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٦
» خاطرات خانوادگی :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٦
» یک روزِ به‌خصوص :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٤
» کورسویی، سرانجام ـــ نوشته‌ای از صفی یزدانیان :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤
» نوّاب صفوی در محلّه‌ی ما می‌نشست... :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٤
» Lost in Translation :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٤
» Jules et Jim :: دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٤
» Deux jours, une nuit :: دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٤
» La Chute :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٤
» ترس روح را می‌خورَد :: شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٤
» آسیب و اقتدار ـــ یادداشتی از ایرج کریمی :: جمعه ۱۳ شهریور ۱۳٩٤
» بدرود با ایرج کریمی :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٤
» آدم باید به شکل خلوت خودش باشد :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٤
» کتاب خواندن/ کتاب نخواندن :: شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٤
» زمان چه آهسته می‌گذشت :: پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٤
» ما همه محکومیم به تنهایی :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٤
» خرده‌جنایت‌های زن‌وشوهری :: دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٤
» پنهان کردن واقعیت در رنگ‌ها :: یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٤
» از باب تکرار :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٤
» و نویسندگی را به قیمتِ بقیه‌ی چیزها :: جمعه ٢۳ امرداد ۱۳٩٤
» پیر می‌شویم :: پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤
» خانه‌ی مادری؛ شعری از محمود درویش :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٤
» قهوه‌خانه‌ی قنبر :: شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٤
» خورشید همیشه بود :: جمعه ٢ امرداد ۱۳٩٤
» می‌دانی که :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٤
» قلم یا قلم‌مو؟ مسأله این است :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤
» قضیه‌ی شکلِ اوّل، شکلِ دوّم :: یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٤
» فرهادِ دانشکده که دانشجو نبود :: جمعه ٢٦ تیر ۱۳٩٤
» آخرین دونده‌ی استقامت :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٤
» داستان‌دزدِ آش‌خورِ بی‌استعداد :: چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٤
» دزدی که به خانه‌ی روان‌‌شناس زده بود :: چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٤
» حالا کجاشو دیدین :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٤
» جنگل اندوهگین است انگار آدمی است که رهایش کرده باشند :: شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤
» تا خواب برسد و مرا ببرد به دیار تاریک و خاموش خودش :: شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤
» حماقت اکثراً درد بی‌درمانی است که شفا نمی‌یابد :: شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤
» شاید آن‌جا باران می‌بارد :: شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤
» ولی عطش دانستن با این قطره‌ها سیراب نمی‌شود :: شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤
» این‌ها مهم نیست. همه‌چیز مهم است... :: پنجشنبه ٤ تیر ۱۳٩٤
» پسرانِ آدم، دخترانِ حوّا :: دوشنبه ۱ تیر ۱۳٩٤
» کپی برابر اصل :: دوشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٤
» این است احساس وصف‌ناپذیر من :: جمعه ۱ خرداد ۱۳٩٤
» گذشته‌ی من حتّا آینده‌ی من :: جمعه ۱ خرداد ۱۳٩٤
» مرگ در خون من بیدار شده :: جمعه ۱ خرداد ۱۳٩٤
» ته دل من چیزی زمین‌گیر شده :: جمعه ۱ خرداد ۱۳٩٤
» نمی‌خواهم بر این اندوه غلبه کنم :: جمعه ۱ خرداد ۱۳٩٤
» گفتم صبح‌ها خیلی سخت است :: جمعه ۱ خرداد ۱۳٩٤
» احساس می‌کردم که انگار فروریخته‌ام :: جمعه ۱ خرداد ۱۳٩٤
» همه‌چیز تمام شد :: جمعه ۱ خرداد ۱۳٩٤
» دیگر بر زمین نیستم، خودِ زمینم :: جمعه ۱ خرداد ۱۳٩٤
» هوا سنگینی می‌کند و به‌دشواری نفس می‌کشم :: جمعه ۱ خرداد ۱۳٩٤
» گاهی می‌خواهی تنها باشی گاهی می‌خواهی نباشی :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» نفرت، دوستی، خواستگاری، عشق، ازدواج :: جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
» رنج و التیام :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» در دنیای تو ساعت چند است؟ از چهارشنبه ۲۳ اردی‌بهشت :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دنیا بدونِ کلوئی چه فایده‌ای دارد؟ :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» در راه :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دانستن :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ندانستن :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» مردی که زیاد می‌دانست :: جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دوبله‌ی فیلمی از کیارستمی؟ هرگز :: چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» این روزها که می‌گذرد :: چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دو فیلم در یک روز :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» سه فیلم در دو روز :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ما هم کُپی‌هایی برابر اصل هستیم :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» هلال ماه در چشم‌هایش :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» این روزها که می‌گذرد :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» از نامه‌ای متعلّق به بهار سال‌ها پیش :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» پس اتاق انتظار مرگ این‌جاست؟ :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» خیلی روزها زنگ می‌زنم این‌جا کسی تلفن را برنمی‌دارد :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤
» Eleanor Rigby, by Beatles :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤
» باشرکت گاری کوپر و مَهوش! :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٤
» روزهای طبل حلبی :: دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤
» یک تکّه از نامه‌ای متعلّق به چند سال پیش :: یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٤
» کاغذهای سفید :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤
» جداییِ لِیدی از مکبث؟ :: پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٤
» کشتن هنر است :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤
» انتخاب نمی‌کنید، انتخاب می‌شوید :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤
» A Girl Walks Home Alone at Night :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤
» واژه که تسکین نمی‌دهد :: شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٤
» فنری که فشرده می‌شود :: جمعه ٧ فروردین ۱۳٩٤
» دعوت به رونمایی کتابِ وصفِ طعام :: سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳
» وصفِ طعام منتشر شد :: یکشنبه ٧ دی ۱۳٩۳
» از این لحاظ :: یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۳
» The Past :: یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۳
» چشمانِ بازِ بسته :: جمعه ٢۸ آذر ۱۳٩۳
» توانا بود هر که دانا بود :: سه‌شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۳
» شب یک، شب دو :: سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۳
» چنان دور، چنین نزدیک :: چهارشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۳
» ر.ک: فیس‌بوک :: دوشنبه ۳ آذر ۱۳٩۳
» ولگردهاِ، دزدها، قاچاق‌فروش‌ها، باج‌خورها، جیب‌بُرها... :: دوشنبه ۳ آذر ۱۳٩۳
» جذّابیّتِ پنهانِ فیلم‌نامه‌نویسی :: شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳
» خداحافظ مایک نیکولز :: پنجشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۳
» Deux jours, une nuit :: سه‌شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۳
» ترس روح را می‌خورد :: دوشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩۳
» از راست به چپ؛ از کتاب تا سینما :: چهارشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۳
» اعلانِ عمومی :: سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳
» جایی که حقیقت دروغ می‌گوید :: دوشنبه ٥ آبان ۱۳٩۳
» در ستایش چای :: دوشنبه ٥ آبان ۱۳٩۳
» تربیتِ احساسات؛ یا حکایتِ آن‌که حرف زدن را به فیلم ساختن ترجیح داده :: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳
» چگونه یک ترانه می‌تواند زندگی شما را نجات دهد؟ :: چهارشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۳
» موّادِ لازم برای طبخ زندگی :: سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۳
» خوردنی‌ها کم نیست :: دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳
» آن‌که گفت آری، آن‌که گفت نه :: یکشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۳
» من فقط در زمانِ گذشته زمانِ حالم :: شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۳
» ماهی و گربه؛ هنر و تجربه و آبروی سینمای ایران :: جمعه ٢٥ مهر ۱۳٩۳
» گرگ و میش :: پنجشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۳
» سبیلوی عینکی‌ای که نامه‌های عاشقانه می‌نویسد خودِ اوست :: پنجشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۳
» در دنیای تو ساعت چند است؟ :: جمعه ۱۸ مهر ۱۳٩۳
» آقای گلستان :: جمعه ۱۸ مهر ۱۳٩۳
» حاجی، به‌شوقِ کدام کعبه قربان کردی؟ :: یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۳
» آدم در جایی گم می‌شود :: شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۳
» امروز تنهایی خالی و خاموش است :: شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۳
» دستم نمی‌گذارد بنویسم :: شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۳
» مثل بهترین لحظه‌های بودن با غزاله :: شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۳
» روز به روز :: شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۳
» بستنی فرنگی، پالوده، چای یا شیرقهوه‌ی شیک با شیرینی :: جمعه ۱۱ مهر ۱۳٩۳
» یک اتّفاقِ ساده :: چهارشنبه ٩ مهر ۱۳٩۳
» آخرین نسلِ برتر :: سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳٩۳
» لالا لالا تو غزاله لا :: دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳
» سنگ و آسمان ـــ دو شعر از چوبوی شی گجی :: دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳
» صُداع :: پنجشنبه ۳ مهر ۱۳٩۳
» من/ یمن :: چهارشنبه ٢ مهر ۱۳٩۳
» یک روزِ به‌خصوص :: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳
» خواب در چشمِ تَرَم می‌شکند :: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳
» یک جنگجو که نجنگید؛ امّا شکست خورد... :: یکشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۳
» بیهوده از این سطر به آن سطر می‌روم :: یکشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۳
» اسکار به روایتِ اصغر فرهادی :: جمعه ٢۸ شهریور ۱۳٩۳
» نارضایتی همیشه آدم را دنبال می‌کند :: جمعه ٢۸ شهریور ۱۳٩۳
» اصلاً چیزی به اسم حقیقت هست؟ :: پنجشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۳
» دختره کی بود؟ همان دختره که تو برنامه بود، تو عکس‌ها هم بود :: پنجشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۳
» به تنهایی که فکر می‌کنم دل‌تنگ می‌شوم :: پنجشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۳
» مثلِ چتری که باد پشت‌ورویش می‌کند :: چهارشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۳
» پنیر و زیتون :: سه‌شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۳
» خاطراتِ خانوادگی :: سه‌شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۳
» اتّفاق خودش نمی‌افتد :: دوشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩۳
» هنرِ ساده‌ی کُشتن :: یکشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۳
» من زیر نگاهم از همه‌طرف :: شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳
» من خودم هم این‌جا غریبه‌ام :: جمعه ٢۱ شهریور ۱۳٩۳
» پایانِ سوته‌دلان؛ آن‌گونه که حاتمی می‌خواست :: پنجشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۳
» مثل یک عاشق :: شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۳
» بزرگان این روزگار ساعت رولکس بر دست می‌بندند :: پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۳
» عزا عظمتی دارد و درد هم ارزشی :: پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۳
» زیبایی سرگرمی نیست :: پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۳
» شامِ آخر :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
» مردی که ترجیح داد سکوت کند :: دوشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩۳
» شاید دیگر فیلم نسازم :: دوشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩۳
» پایان یک پیوند :: شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳
» ماه می‌رفت و یار می‌آمد :: شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳
» La Vie :: شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳
» ۹۹ سالگیِ اینگرید برگمن :: جمعه ٧ شهریور ۱۳٩۳
» برای شما این چیزی بیش از یک فیلم نیست... :: پنجشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۳
» زیستن؛ گاهی بیش از حد زیستن :: پنجشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۳
» چه خبر؟ مرگِ قول و فصلِ خطاب :: پنجشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۳
» پس تکلیفِ دنیادوستی بدبینانه‌ی بودلر چه می‌شود؟ :: چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳
» مثلِ رخوتی که همه‌ی روز در رخت‌خواب نگه می‌دارد آدم را :: چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳
» در یک شب اتّفاق افتاد :: دوشنبه ۳ شهریور ۱۳٩۳
» نوری بتابان :: دوشنبه ۳ شهریور ۱۳٩۳
» تلویزیون و رادیو ندارد در عوض هر چه دارد کتاب است و کتاب :: یکشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۳
» لااقل برای مدتی :: شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
» شب‌ها نمی‌توانم بخوابم :: جمعه ۳۱ امرداد ۱۳٩۳
» صبح است ولی شب تکان نخورده... :: جمعه ۳۱ امرداد ۱۳٩۳
» این‌جا آسمان ندارد... :: جمعه ۳۱ امرداد ۱۳٩۳
» پاریسِ شوپن... پاریسِ مودیلیانی :: پنجشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۳
» از زخم‌های من بوی افتخار نمی‌آید :: چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳
» عشق سیّال :: دوشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩۳
» شنا خلافِ جهتِ آب :: دوشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩۳
» دو راه‌حل برای یک مسئله :: یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۳
» آدم شعر می‌خواند چون آدم است... :: یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۳
» خواب موجود چسبناک سمجی است... :: جمعه ٢٤ امرداد ۱۳٩۳
» چه لذّتی دارد از فردای نیامده نترسیدن... :: جمعه ٢٤ امرداد ۱۳٩۳
» آی عشق چهره‌ی آبی‌ات پیدا نیست :: دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳
» غزلی در نتوانستن :: یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳
» چرا در تاریکی نشسته‌ای هُلمز؟ :: چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۳
» تو روی پشت‌بام هیچ ندیدی؛ هیچ :: چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۳
» مردی که در آینه به خودش نزدیک‌تر است :: چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۳
» مثلِ آب برای شکلات :: سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۳
» آن سوّمی کیست که همیشه در کنارِ تو راه می‌رود؟ :: سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۳
» خاطرات خانوادگی :: سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۳
» پوست‌ انداختن :: دوشنبه ٦ امرداد ۱۳٩۳
» مردی که ظاهراً قلبی از طلا دارد :: یکشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۳
» آن‌که گفت آری؛‌ آن‌که گفت نه و آن‌که اصلاً چیزی نگفت :: یکشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۳
» هیچ خوابی به تمام و کمال خواب نیست :: شنبه ٤ امرداد ۱۳٩۳
» سوّم مرداد نود و سه. یک سال بعد از رفتنِ محمود استاد محمّد :: جمعه ۳ امرداد ۱۳٩۳
» یک روز به‌خصوص :: پنجشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۳
» هلاکِ عقل به وقتِ اندیشیدن :: چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۳
» من مثل پنیری هستم که از وسط نصف شده‌ام :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۳
» فردا را که می‌داند :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۳
» دیگر کسی چیزی نمی‌خوانَد؛ چیزی نمی‌بیند :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۳
» وصال در وادی هفتم :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۳
» گزارشِ اقلّیت :: دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩۳
» پسری با مشت‌های گره‌کرده در کمد :: یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۳
» انفجار بزرگ :: یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۳
» مثل زخمی که درد ندارد :: شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۳
» هیچ کاری نمی‌کنم :: جمعه ٢٧ تیر ۱۳٩۳
» روزهایم مرا ویران می‌کنند :: جمعه ٢٧ تیر ۱۳٩۳
» باران همچنان می‌بارد :: جمعه ٢٧ تیر ۱۳٩۳
» در دلم چیزی ویران شده :: جمعه ٢٧ تیر ۱۳٩۳
» چه‌کسی از جسیکا هاید می‌ترسد؟ :: پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۳
» داستانِ دو شهر :: پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۳
» رانده و مانده :: چهارشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۳
» زنی در آستانه‌ی فروپاشیِ عصبی :: چهارشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۳
» پابرهنه در بهشت :: سه‌شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۳
» همه‌چیز زیر سر کُلاه است :: دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩۳
» مردی که گورش گم شد :: دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩۳
» La double vie de Véronique :: یکشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۳
» پیری دمِ درگاه ایستاده است :: یکشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۳
» Sutter Island :: شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۳
» کوه چه خوابِ سنگینِ ساکتی دارد :: جمعه ٢٠ تیر ۱۳٩۳
» چیزهایی هست که باید بنویسم :: پنجشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۳
» پُر از خالی :: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۳
» زمانِ حال :: سه‌شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۳
» شکار کن تا شکار نشوی :: شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۳
» دو فیلم از فیلم‌های روز هفتم جشنواره :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳٩٢
» سه فیلم از فیلم‌های روز ششم جشنواره :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢
» جشنواره‌ی فیلم فجر تا روز پنجم؛ به‌جای مرور فیلم‌ها :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» یک فیلم از فیلم‌های روز چهارم جشنواره :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
» سه فیلم از فیلم‌های روز سوّم جشنواره :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٢
» چهار فیلم از فیلم‌های روز دوّم جشنواره :: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٢
» سه فیلم از فیلم‌های روز اوّلِ جشنواره :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢
» ترجیح می‌دهم که نه! :: جمعه ٢٧ دی ۱۳٩٢
» سیمای زنی مرموز در میانِ جمع :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢
» سوتِ پایان :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» در ستایشِ سال‌خوردگی :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢
» خانمِ بانی و آقای کلاید :: یکشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٢
» گوش می‌کنند و می‌بینند ـــ کوستاس استرگیوپُلُس :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» زندگی رنج است :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» انسان به‌واقع محتاجِ چیزِ زیادی نیست :: چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢
» ناگهان تابستانِ گذشته :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢
» پرنده‌ای به رنگِ آسمان ــــ شعری از یانیس ریتسوس :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» بازنده همه‌چی را می‌بَرَد :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» خاطره‌هایی که جایی برای همیشه مانده‌اند :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢
» گاهی خسته می‌شود آدم :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» یک روز پیش از ۱۱ سپتامبر :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» بچّه‌های آسمان :: دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢
» هر آن‌چه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» After Hours :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢
» چیزهایی هست که نمی‌دانی :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» La Nuit :: پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢
» روزگار سپری‌شده‌ی مرغِ مقلّد :: چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٢
» باران در شربورگ می‌بارد فراوان :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٢
» Vivre Sa Vie :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» طلا و خاکستر :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» در اجتماعِ خشمگین :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢
» بازی‌های خنده‌دار :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» همه‌چیز زیر سر کُلاه است :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢
» آنّا کارنینا ــــ شعری از یُرگُس پ. گُتیس :: یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢
» تاریخِ شخصیِ کایتانا :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» مهمان‌خانه‌ی جامائیک ـــ شعری از ماریا لائینا :: جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
» La Notte :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» هیت‌کلیف ـــ شعری از ماریا لائینا :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢
» با آخرین نفس‌هایم :: یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢
» Seuls les anges ont des ailes :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» تصادف ــ شعری از ناسوس وایناس :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» Plein soleil :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٢
» عروسیِ آنّا آخماتووا (۱۹۱۰) بی لباس عروسی و نقل و شیرینی ـــ خاریس ولاویانوس :: جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢
» ۱۹۶۰ در ساحل ـــ شعری از یورگوس مارکوپولُس :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢
» همه باهم ــــــ شعری از ماریا تُپالی :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» La chambre verte :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢
» minute de vérité :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢
» غریبه‌ها ــ شعری از محمود درویش :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» آخرین روزهای زمستان :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢
» Les quatre cents coups :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
» مادلین... مادلین عزیز... :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
» La Notte :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢
» دو دنیا :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢
» همه‌ی شما دعوتید به: :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢
» چند تکّه از دفترچه‌ی خاطراتِ ژوزف ژوبر :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» La Vie matérielle :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
» رونماییِ کتابِ فیلم کوتاهی درباره‌ی دیگران :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» بعدِ مُردن‌ام ــــ بُریده‌ای از یک شعرِ آدونیس :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢
» افسونِ افسانه‌ها :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢
» باران ــ بُریده‌ای از یک شعرِ یانیس ریتسوس :: شنبه ۸ تیر ۱۳٩٢
» فیلم کوتاهی درباره‌ی دیگران :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» Détruire dit-elle :: سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢
» نامه‌ها ــ بُریده‌ای از یک شعرِ یانیس ریتسوس :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» یادآوری ـــ بُریده‌ای از یک شعرِ یانیس ریتسوس :: شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢
» پایانِ یک پیوند :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢
» چنین نوشت ریتسوس :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢
» بازی‌های خنده‌دار :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» خانه‌ها و سنگ‌ها ــ بُریده‌ای از یک شعرِ یانیس ریتسوس :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» نامه‌ها ــ شعری از عزّالدّین المناصره :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» من مالکِ من نیستم ـــ بُریده‌ای از یک شعرِ محمود درویش :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چای نیمه‌شب :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مسیح/ من ـــ بریده‌ای از یک شعرِ محمود درویش :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چنین گفت گارسیا مارکز :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» این روزها که می‌گذرد... :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دنیا ـــ شعری از آدونیس :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چتر ـــ شعری از کمال ناصر :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» پیشنهادِ کتاب‌؟ :: پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بُسحاقِ اطعمه‌ی شیرازی می‌فرماید :: پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چرا این شعر را به‌خاطر داشت؟ چرا؟ :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ساعتت را بُرده‌اند ـــ بخشی از یک شعرِ یانیس ریتسوس :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ماهِ کوچک ـــ شعری از یانیس ریتسوس :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» وقتی می‌نویسم چیزی نمی‌شنوم... :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» یاد است که می‌‌حَجَرَد... :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» آن‌ها که دوست‌شان داشتیم رفته‌اند ـــ بخشی از یک شعرِ فَدَوی طوقان :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چند کلمه درباره‌ی خوش‌بختی ـــ بخشی از یک شعرِ عبدالوهّاب البیاتی :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» من رودهای مُرده را دیده‌ام ــ بخشی از یک شعرِ یانیس ریتسوس :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ماه می‌رفت و یار می‌آمد :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تعطیلاتِ خود را چگونه می‌گذرانید؟ :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
» حالی که دیگر گذشته است... :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» ماهتابی‌ست که در آبِ روان می‌لرزد... :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» کتاب‌هایی که در پستو حبس می‌شوند... :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» گاهی از پا که می‌افتی ــــ بُریده‌ای از یک شعرِ یانیس ریتسوس :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» چای صبح‌گاهی نسخه‌ی کلکته :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» اوّل شخصِ مُفرد :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» آدمی که تنها باشد ـــ شعری از یانیس ریتسوس :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» جنگ و صلح ـــ شعری از یانیس ریتسوس :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» رانده و مانده :: چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٢
» La Notte :: یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢
» سیمای نابغه‌ای در میانِ جمع :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢
» عصرِ معصومیت :: جمعه ٩ فروردین ۱۳٩٢
» ورزشِ محبوبِ آقایان :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
» شب ـــ شعری از عبدالوهّاب البیاتی :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
» یک شهر ـــــ شعری از سُعاد الصباح :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢
» خواب ـــ شعری از سُعاد الصباح :: سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٢
» آوازی برای زنِ زن‌ها ـــ شعری از عبدالوهّاب البیاتی :: دوشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٢
» امروز ـــ شعری از عبدالوهّاب البیاتی :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
» روزها ـــــ شعری از عبدالوهّاب البیاتی :: شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢
» صدا ـــــ شعری از عبدالوهّاب البیاتی :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» C'est la vie :: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٢
» سالِ نو مبارک :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» فیلم ‌دیدن در زمانه‌ی عسرت :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» چراغی و ابری و کبوتری ـــــ شعری از آدونیس :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱
» Détruire dit-elle :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱
» همان خانه :: دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱
» مرگ لب از لب باز نمی‌کند... :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» تا نپنداری ز یادت غافلَم... :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» برای‌تان می‌گویم ـــ بُرشی از یک شعرِ محمّدعلی شمس‌الدّین :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» دو روز :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» پلّه‌ی آخر را ببینید... :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» دورشدگی. دل‌خوشی. عذاب. :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» یک روز ـــ شعری از محمود درویش :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
» پرویز را به‌ خاطر بسپار... :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» سرِ سازگاری ندارد با ما این باد ـــ شعری از محمود درویش :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
» دانشِ طَرَبناک :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» پوستِ پرتقال ــ شعری از محمود درویش :: دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱
» فیلمِ روزِ دهمِ جشنواره :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» فیلم‌های روزِ نهمِ جشنواره :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» شب :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» شب ـ شهر ــــ شعری از محمود درویش :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» فیلم‌های روزِ هشتمِ جشنواره :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» فیلم‌های روزِ هفتمِ جشنواره :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» فیلم‌های روزِ ششمِ جشنواره :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
» فیلم‌ِ روزِ پنجمِ جشنواره :: دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱
» فیلم‌های روزِ چهارمِ جشنواره :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» فیلم‌های روزِ سوّمِ جشنواره :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱
» فیلمِ روزِ دوّمِ جشنواره :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» فیلم‌های روزِ اوّلِ جشنواره :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱
» درد ــ تکّه‌ای از شعرِ بَسّام حَجّار :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» آدمی به آن‌سوی اندوه می‌رسد... :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱
» لحظه‌ی بدرود ــ شعری از محمود درویش :: دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱
» از شعرهای کوتاه ــ محمود درویش :: شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
» چیزی به ساعتِ هشتِ صبح نمانده بود... :: شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
» پنجره‌ها ــ شعری از یوسف الصائغ :: جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱
» حُزنی که در قلبِ خود حمل می‌کردند... :: پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱
» هر شب ــ شعری از یوسف الصائغ :: پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱
» Jeanne Moreau :: پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱
» Le Quai des Brumes :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
» از این لحظه به بعد ــ باقی‌مانده‌ی زندگی‌ام... :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
» زنده‌ایم در حوالیِ زندگی ــ‌ تکّه‌ای از یک شعرِ محمود درویش :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
» apothanein thelo :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
» Le Tourbillon :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
» La cérémonie :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» انگار او همیشه آن‌جا بود... :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» هر دردی چاره داره. صبر می‌خواد و استقامت... :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» As Consciousness is Harnessed to Flesh :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» معنای اندوه و زیباییِ آن‌... :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
» This is the way the world ends :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» Souvenirs de la maison des morts :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» nostalgie :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
» Sunday Bloody Sunday :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
» L'homme sans âge :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» انگار مرگ مالکِ این زندگی بوده است... :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
» Mies vailla menneisyyttä :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
» بازی‌های خنده‌دار :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» À bout de souffle :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» یک کشفِ دیگر ــ بله؛ یک کشفِ دیگر! :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» هجدهمین شماره‌ی ماه‌نامه‌ی تجربه منتشر شد... :: شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱
» زندگی × ٢ :: شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱
» سیمای زنی در میانِ جمع :: جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱
» به حُرمتِ اربعین... :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱
» سپاسِ بسیار :: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱
» La chambre verte :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» When Did You Last See Your Father :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
» Après la vie :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» Tout va bien :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» حضور از خلالِ غیاب :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱
» La Dolce Vita :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» Code inconnu :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» دَم را دریاب :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» Tystnaden :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» This Must Be the Place :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» هفدهمین شماره‌ی ماه‌نامه‌ی تجربه منتشر شد :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» به یادِ لورکا ــــ محمود درویش :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» بیضایی ــ بروک :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» Das Schloß :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» شکارِ کبک :: شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱
» Éloge de l'amour :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» تصویرْ نافذترین راهِ شناساییِ یک‌دیگر است... :: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱
» سرودی برای صلیبِ سرخ ـــ شعری از محمود درویش :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» گیسو پریشان کن زنِ زن‌ها ـــ بُریده‌ای از یک شعرِ محمود درویش :: پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱
» Notre musique :: پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱
» نه رنگی، نه طعمی، نه صدایی :: پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱
» چنین گفت درویش :: پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱
» اتاقِ دربسته :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
» La notte :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
» همیشه احساس کرده‌ام دو نفرم... :: یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
» شاید این حرف‌ها که می‌نویسم هیچ‌کدام درست نباشند... :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» روشنیِ طلعتِ تو ماه ندارد... :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» جوانی‌ام از من می‌گریزد... :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
» Caché :: پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۱
» باقیِ عمر ـــ شعری از محمود درویش :: پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۱
» راستش این لقبی‌ست که این روزها به همه می‌دهند... :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
» من از افسونِ چشمت مست... :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» این برف کِی آمده؟ :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» Code inconnu :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
» دختر ـ فریاد ــــ شعری از محمود درویش :: شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۱
» فقط می‌دانم که دستگیره‌ی در را چرخانده‌ام... :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» Cronaca familiare :: شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
» La voce della luna :: جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
» تقریباً ـــ شعری از یانیس ریتسوس :: پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱
» La Notte :: سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱
» آن‌چه بوده، آن‌چه شده... :: سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱
» قلبِ شهر همین کتاب‌خانه‌ی بزرگی‌ست که مرا پناه داده... :: سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱
» Al di là delle nuvole :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» شانزدهمین شماره‌ی ماه‌‌نامه‌ی تجربه منتشر شد :: شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
» E la nave va :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» چرا این‌همه نام ـــ شعری از پابلو نرودا، ترجمه‌ی احمد میرعلایی :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱
» کالسکه‌ی زرد ــ شعری از یانیس ریتسوس :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
» تنها بهتر بیندیش، به هنر و بس؛ چرا که هنر جامع است... :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» برای هرچه زمانی است... :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
» به خط‌کشیدن زیرِ سطرها که عادت نداشته‌ای... :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» از تابلویی به تابلوی بعدی و همیشه پیش‌تر و پیش‌تر رفتن... :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» باعثِ خوش‌بختی‌ست که کتاب‌ها و فیلم‌ها وجود دارند... :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» تاوه را گذاشتم روی اجاق... :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» ششِ صبحِ شانزدهِ نوامبرِ هزار و هشتصد و چهارده :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» زیرِ آفتابِ خوش‌خیالِ عصر :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» امروز ـــ شعری از یانیس ریتسوس :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» چندشنبه :: دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
» آخرین انسان را نمی‌توان کُشت ـــ سه بُرش از مقاله‌ای نوشته‌ی فریدون رهنما :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
» این کلمات برای یک‌روز کافی‌ست... :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» امّا پرسه‌زدن خودِ زندگی‌ست... :: جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱
» جالب است دانستنِ این‌که پیکاسو هرگز زمین را از یک هواپیما ندیده... :: پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
» ... :: پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
» ۲۶ ژانویه‌ی ۱۹۴۹ ـــ شعری از یانیس ریتسوس :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
» بیندیش، کار کن، بنویس، آستین‌هایت را تا شانه بالا زن و مرمرت را بتراش... :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
» از تروفو به هیچکاک و برعکس :: جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» شطرنج‌باز :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۱
» سایه‌ها ـــ شعری از یانیس ریتسوس :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» رنوآر دل‌واپسِ زندگی‌ست... :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» همیشه آن نقطه هست :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
» پانزدهمین شماره‌ی ماه‌نامه‌ی تجربه منتشر شد... :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
» در شب چراغِ آینه خاموش می‌شود... :: جمعه ٢٤ شهریور ۱۳٩۱
» به شوخی شبیه بود این حرف ولی شوخی نمی‌کرد... :: پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
» L'avventura :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
» یاد را از آدمی بگیر، دیگر نه می‌شنود، نه می‌اندیشد... :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» چمدانم مرا به دنبالِ خود می‌کشد... :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱
» خاطره چیزِ خوبی‌ست اگر با گذشته نجنگی... :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» شنیدنِ صدای‌تان چه شادم کرد... :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» هم‌طالعِ اشعارِ بلندیم به گیتی... :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» من پیرمردِ خنزرپنزری شده بودم... :: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
» از شباهت‌های فیلم‌سازی و شطرنج‌بازی ـــ استنلی کوبریک :: پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱
» کتابی که زندگی‌ام را تغییر داد ـــ ادوارد سعید :: چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳٩۱
» C'est tout :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۱
» از حزینِ لاهیجی :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۱
» شعر ـــ شعری از ماریا لائینا :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
» هر آدمی کتابی‌ست... :: جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱
» تأسف‌بار است که شمیم شرایطی برای کارِ مستقل نیافت... :: پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۱
» وقتی رسیده بود که فرصت گذشته بود و خانه خالی بود... :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» این ساعتِ روز :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» تو شهر خیلی صحبتِ مشروطه و مشروطه‌چیه... :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» هیچ‌کس نخواهد گفت این‌ها مُرده‌اند... ـــ شعری از کلود استبان :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» بگذارید ملال مکتوم بماند... :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱
» Détruire, dit-elle :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» شب ــ شعری از یانیس ریتسوس :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» سربازان ــ شعری از یانیس ریتسوس :: جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱
» همیشه گذشته تلطیف می‌شود... :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱
» چهاردهمین شماره‌ی تجربه منتشر شد... :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
» مرد و شهر ــ شعری از یانیس ریتسوس :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» قضیه‌ی شکلِ اوّل، شکلِ دوّم :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
» گذشته‌ی او گذشته‌ی او و گذشته‌ی دیگری بوده است... :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» قهوه‌ای که کیشلوفسکی دَم کرد :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» آرامشِ ابدیِ درخت :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» پایانِ یک پیوند :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» همه‌ی مردانِ منحنی :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» مرگ علاقه‌ای به چگونه مُردنِ ما ندارد... :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
» هرگز کسی نمی‌پرسید این شوکتی که از کف رفت، آخر چگونه از کف رفت؟ :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱
» از فرانسوا به روبر :: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
» از سیاحتِ شما روی پرده‌ی سینما حقیقتاً مشعوفم :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» باقیِ اوقات بی‌دریاییم... :: جمعه ٩ تیر ۱۳٩۱
» شکسپیرِ معاصرِ ما :: چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱
» رفت‌وآمد ــــ بُرش‌هایی از یک شعرِ آدونیس :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» لحظه‌هایی‌ست در زندگی که آدم نه مُرده است نه زنده... :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
» نشانی از شر :: شنبه ۳ تیر ۱۳٩۱
» راهنمای سفر در جنگلِ معنا ــ بُرش‌هایی از یک شعرِ آدونیس :: جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
» Una Tarde de Verano :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱
» شمع روشن کن، و باز شمع روشن کن. و قانع نشو به نورِ حقیرِ حباب... :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
» هر شب ــ شعری از ریبئیرو کوتو :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» وقتی کسی آدم را نمی‌بیند دیگر چه احتیاجی است آدم به سرفه بیفتد... :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» کجاست این‌جا؟ :: دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
» چنین گفت مهدی سحابی :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» واتسنِ عزیز، چادرِ ما را دزدیده‌اند :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
» تنها گُدار بود که پیش‌بینی کرد، ترسیم کرد و تحلیل کرد... :: جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱
» حرفه‌ی من این است که بنویسم... :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
» پلّه‌‌ی آخر :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱
» پیرمردِ عاشق ــ شعری از یانیس ریتسوس :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» این‌جوری بود که آرام و دزدکی پا گذاشتند به تاریخِ سینما... :: یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱
» زندگی را از سینما آموختیم و زندگی هم از ما انتقام گرفت... :: جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
» دوردست، چنین نزدیک :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» پیک‌نیک در میدانِ جنگ :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
» در تاریکی :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نگاه‌تان می‌کنم. نگاه‌تان به اطراف است... :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» أحبّ حضورکِ کثیراً... :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» این‌روزها که می‌گذرد، هر روز... :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ای‌کاش تمامِ شعرها حرفِ تو بود... :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خود را ز سادگی به تو تعبیر می‌کنم... :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» قال أدونیس.. :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کسی جواب نمی‌دهد، هیچ‌کس هیچ‌جا نیست... :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» چُنین گفت گراهام گرین :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» عرض‌حال :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» در فاصله‌ی دو سکوت ــ شعری از یانیس ریتسوس :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
» عرضِ‌حال :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
» رفتن ــ شعری از یانیس ریتسوس :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱
» دارم می‌میرم از بس نمی‌توانم بمیرم، از بس بلد نیستم بمیرم... :: چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱
» ژاکت ــ شعری از یانیس ریتسوس :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱
» یخ‌زدگی روندی برای خود دارد، آب در درجه‌ی صفر یخ می‌زند :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۱
» سال که نو می‌شود چه می‌کنی؟ ــ محمود درویش :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
» آفتابْ سمّ است برای این‌چیزها... :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» سعی کردم حالیم شه کجا وایستاده‌م... :: جمعه ٤ فروردین ۱۳٩۱
» بکت به سکوت مُعتاد بود :: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۱
» حیاتِ مجسّم :: چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳٩۱
» نَصیبُکَ فِی مَنامِکَ مِنْ خَیَالِ :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱
» زنده‌ها و مُرده‌ها ــ شعری از سوفیا دِ ملّو آندرسون :: شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٠
» سرزدن به کتاب‌خانه ــ همان عشق :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٠
» سرزدن به کتاب‌خانه ــ تخیّلِ فرهیخته :: یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٠
» دهمین شماره‌ی ماه‌نامه‌ی تجربه منتشر شد... :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠
» والَّذی تَمْطُرُ السَّحابُ مُدَام... :: پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠
» احوالِ شخصیه :: چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
» همه‌چیز می‌گریزد از من ـ فرناندو پسوآ :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
» آواز در باران :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠
» نهمین شماره‌ی ماه‌نامه‌ی تجربه منتشر شد... :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
» همچون در یک آینه :: جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠
» دیوانگی در بروکلین :: پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٠
» رُمانِ مردِ سوّم، بالأخره، منتشر شد... :: دوشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٠
» فیلم‌های هشتمین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠
» فیلم‌های هفتمین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
» فیلم‌های چهارمین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
» فیلم‌های دوّمین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: جمعه ۱٤ بهمن ۱۳٩٠
» فیلم‌های اوّلین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠
» از هر لحاظ ـ تکمله‌ای بر از این لحاظ :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠
» از این لحاظ :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠
» شامِ آخر :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠
» هشتمین شماره‌ی تجربه منتشر شد... :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠
» مثلِ من که سی‌سال همین کار را کرده‌ام... :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» پینگ‌پُنگ، پیش‌خدمتِ لال و قصّه‌ی باغ‌وحش :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
» هیچ‌کس مثلِ تو مالِ این‌جا نیست :: شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠
» برف می‌بارد امشب ـ شعری از یانیس ریتسوس :: جمعه ۳٠ دی ۱۳٩٠
» معبدِ دربسته :: پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٠
» چهارصد ضربه :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
» هفتمین شماره‌ی تجربه منتشر شد :: شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٠
» هرکه این عشرت نخواهد، خوش‌دلی بر وی تباه... :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
» صبح که بیدار می‌شوم از خوابْ خسته‌ام. ـ فرناندو پسوآ :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» گاهی نفس کم می‌آوری، گاهی کم می‌آوری... :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠
» زندگی رنج است... :: شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠
» عکّاسی چیست سوزان سانتاگ؟ :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
» شبِ پیش‌گویی :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» و قاعده دیگر شد... ـ گفت‌وگو با صفی یزدانیان :: چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠
» Riders of the Purple Sage :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» شبانه ـ شعری از امیلیو بالاگاس :: شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠
» Meetings with Remarkable Men :: جمعه ۱۸ آذر ۱۳٩٠
» لحظه‌ای هست که جوانی از دست می‌رود... :: چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠
» شکارچی! تا کِی کبک و گوزن؟ عزمِ شکارِ ناب کن... :: سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠
» به این شکلات دست نزنید :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
» آیا به‌زودی می‌میرم؟ :: جمعه ۱۱ آذر ۱۳٩٠
» این خیلِ برجامانده بر ساحل... :: پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٠
» اغلب چنان خسته‌ام که... :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠
» جانِ جان... :: جمعه ٤ آذر ۱۳٩٠
» چگونه در این شهر شعر باید گفت؟ :: پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠
» ششمین شماره‌ی تجربه منتشر شد... :: سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠
» فاجعه خبر نمی‌کند؛ فاجعه خبر است :: شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠
» چیزهای زیادی هست که نمی‌شود درباره‌شان حرف زد :: جمعه ٢٧ آبان ۱۳٩٠
» همه‌چیز می‌گذرد تو نمی‌گذری :: پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠
» چُنین گفت فدریکو فللینی :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠
» مثلِ چتری که باد پشت‌ورویش می‌کند... :: چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٠
» تنها نشسته‌ای تو و خالی‌ست جای من... :: سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠
» شب‌های بی‌رحمانه‌ی غمگین :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠
» چیزهایی هست که نمی‌دانی :: یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠
» همه‌جا ریزه‌ی دل ریخته پا نگْذاری... :: شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠
» چُنین گفت فدریکو فللینی :: چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٠
» جان از میانه رفت و نرفتی ز یادِ ما... :: دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٠
» بازنده همه‌چیز را می‌بَرَد :: یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠
» پنجمین شماره‌ی تجربه منتشر شد :: جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠
» Una giornata particolare :: پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٠
» کُلُّ شَمْسٍ مَا لَمْ تَکُنْهَا ظَلَام :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠
» می‌اندیشم؛ پس هستم :: دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٠
» خواب می‌بینم که بیدارم و زندگی می‌کنم ـ فرناندو پسوآ :: یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٠
» مرضِ خریدِ کتاب :: جمعه ۱٥ مهر ۱۳٩٠
» عاشق چو گفتی‌اش که برو، زود می‌رود... :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٠
» یک ظرفِ پُرمیوه یک باغِ پُرگل.. :: چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٠
» غمی می‌رود و شادی‌ای باز زاده می‌شود... :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠
» کِی؟ همین‌حالا! :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠
» اَمُساوِِِرٌ اَمْ قَرْنُ شمسٍ هذا؟ :: شنبه ٩ مهر ۱۳٩٠
» از محاسنِ نوشتنِ یادداشت‌های روزانه :: جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠
» در ستایشِ درخت و باد ـ بریده‌هایی از یک شعرِ آدونیس :: سه‌شنبه ٥ مهر ۱۳٩٠
» دلِ من تنگ می‌شود ـ فرناندو پسوآ :: دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠
» لحظه‌ای که دیگر نخواهم نوشت... :: جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠
» باشد که نتوان یافتنْ دیگر چُنین ایّام را... :: پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٠
» هرکه این عشرت نخواهد، خوش‌دلی بر وی تباه... :: چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٠
» زندگیِ شهری ـ شعری از امیلیو گیمارائیس مورا :: دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
» و دریا ناگهان به یاد آورد نامِ همه‌ی آن‌ها را که غرق شده بودند... :: شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠
» جوانی‌ام از من می‌گریزد... :: جمعه ٢٥ شهریور ۱۳٩٠
» در ستایشِ چیزهای روشنِ مُبهم ـ بُریده‌هایی از یک شعرِ آدونیس :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠
» چیزهایی که از دست داده‌ایم، چیزهایی که در حسرت‌شان می‌سوزیم... :: دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠
» آخ اگه بارون بزنه... :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠
» در ستایشِ حقیقت ـ بُریده‌هایی از یک شعرِ آدونیس :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» امّا قطار دیگر راه افتاده بود... :: جمعه ۱۸ شهریور ۱۳٩٠
» یک داستانِ خانوادگی :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠
» چهارمین شماره‌ی تجربه منتشر شد... :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
» مگر من به مرگ می‌روم؟ :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳٩٠
» مسئولیت در رؤیا شروع می‌شود :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» باید زندگی کرد و آفرید... :: دوشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٠
» بهتر آن‌که با مردِ مُرده هم‌سفر نشوی... :: یکشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٠
» در ستایشِ تنهایی ـ بُریده‌هایی از یک شعرِ آدونیس :: جمعه ٤ شهریور ۱۳٩٠
» آن‌هایی که کتاب می‌نویسند، آن‌هایی که کتاب را زندگی می‌کنند... :: چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠
» در شهرْ اتاقی هست که در آن زنی (یا مردی) نشسته... :: دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٠
» روی ناخنم هنوز زخم نشسته بود... :: یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠
» زیرا ملکوتِ من گوشه‌ای از این دنیاست... :: سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠
» می‌نویسد و می‌خوانَد ـ شعری از اُنسی الحاج :: دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٠
» از کنارِ هم می‌گذرند، امّا چیزی درباره‌ی یک‌دیگر نمی‌دانند... :: یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٠
» که هرچه دوست پسندد به‌جای دوست نکوست... :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
» و زندگی همین‌طور نمی‌مانَد... :: جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠
» موردِ کنج‌کاوی‌برانگیزِ گالیمار :: جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠
» تنهایی ـ شعری از دریتا کُمو :: چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠
» نوبتِ عاشقی‌ست یک‌چندی... :: سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٠
» آن نه زلفَ‌ست و بناگوش که روزَست و شبَ‌ست... :: دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
» برمی‌گردی، برنمی‌گردی ـ شعری از بلاگا دیمیترووا :: یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
» سرزدن به کتاب‌خانه ـ هنر و تاریخ :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠
» تنهایی ـ شعری از ادرین ریچ :: جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠
» سرزدن به کتاب‌خانه: فضیلت‌های ناچیز :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠
» سرزدن به کتاب‌خانه: هرگز از من مپرس :: سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٠
» سوّمین شماره‌ی تجربه منتشر شد :: یکشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٠
» وصفَت نگنجد در بیان، نامَت نیاید در قلم... :: جمعه ٧ امرداد ۱۳٩٠
» امیدوارکردنِ آدمی به زندگی و بودن و ماندن... :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٠
» عرضِ‌حال ـ دو :: چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠
» عرضِ‌حال ـ یک :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠
» هرکه این عشرت نخواهد، خوش‌دلی بر وی تباه... :: دوشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٠
» تن‌ ـ شعری از آدونیس :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠
» دلِ تاریکی :: جمعه ۳۱ تیر ۱۳٩٠
» عرض‌حال :: چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٠
» چگونه می‌شود به مرد گفت که او زنده نیست، او هیچ‌وقت زنده نبوده است... :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠
» دستِ ابر ـ بُریده‌هایی از یک شعرِ آدونیس :: یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٠
» روزهایی را که به یاد می‌آورم گم شده‌اند... :: جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠
» چلپ‌چلوپی ناشیانه در حوضی گود... :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠
» در ستایشِ بازی‌های مرگ و زندگی ـ شعری از آدونیس :: چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٠
» سرزدن به کتاب‌خانه: جوی و دیوار و تشنه :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٠
» این روزها که می‌گذرد... :: دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠
» چیزی هم اگر هست چیزی نیست ـ فرناندو پسوآ :: یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠
» پنجره‌ی نیمه‌بازی که باد تکانش می‌دهد... :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٠
» تو در مارین‌باد هیچ ندیدی، هیچ... :: پنجشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٠
» من هم مثلِ تو فراموشی را می‌شناسم... :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠
» مدادی که بی‌خودی خط می‌کشد، بی‌خودی می‌نویسد ـ فرناندو پسوآ :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
» میزی کوچک با سه صندلی، یک کمدِ چوبی، یک کاناپه و تابلویی از چهره‌ی آخماتووا :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
» امّا صبر داشته باش، راحت می‌شویم... :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
» آرسن ونگر را به کوبریک ترجیح می‌دهید؟ :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠
» رفتی و نمی‌شوی فراموش... :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠
» خواب ـ شعری از اوگوستو فردریکو اشمیت :: سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳٩٠
» هرچه بزرگ‌تر می‌شد شبیه‌تر می‌شد... :: دوشنبه ٦ تیر ۱۳٩٠
» عرض‌حال :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
» آفرینش ـ شعری از وینسیوس دِ مورائس :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
» مردی تحتِ تأثیر... :: شنبه ٤ تیر ۱۳٩٠
» آن چشم‌ها که دلِ کارگردان را برده‌اند، دلِ چه‌کسی را نبُرده‌اند؟ :: جمعه ۳ تیر ۱۳٩٠
» بااین‌همه او در باطن نازک‌دل و رؤیایی بود... :: پنجشنبه ٢ تیر ۱۳٩٠
» دوّمین شماره‌ی ماه‌نامه‌ی تجربه منتشر شد :: چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠
» تا نپنداری ز یادت غافلم... :: چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠
» عرضِ‌حال :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٠
» جایی برای بهار نیست ـ شعری از آندرآس لنتاکیس :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
» یک تکّه از نامه‌ای متعلّق به همین روزها.... :: یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠
» در عمرم چنین چشم‌هایی ندیده بودم... :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
» ای یار ـ شعری از سونیا سانچز :: جمعه ٢٧ خرداد ۱۳٩٠
» بعضی فیلم‌ها هست که نباید دوباره دید... :: پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠
» یک تکّه‌ از نامه‌ای متعلّق به همین روزها... :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠
» نامه‌های عاشقانه ـ شعری از اُسوالد دِ آندْراده :: سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠
» چگونه می‌شود از خواب برخاست وقتی خواب همان بیداری‌ست؟ :: دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠
» شعرِ هیجان‌انگیز، شعری از کارلوس دروموند دِ آندراده :: شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠
» هرکه این عشرت نخواهد، خوش‌دلی بر وی تباه... :: جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠
» زندگی در عشق، مُردن در خوشی... :: جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠
» جواب ـ شعری از سعدی یوسف :: پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠
» آدمیانی که روزی می‌خندند، آدمیانی که روزی می‌میرند... :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
» دوازدهمین شماره‌ی مهرنامه منتشر شد... :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
» فکر نمی‌کنم سینما به آخر رسیده باشد :: دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
» دوستت می‌دارم انگار ـ شعری از محمود درویش :: یکشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٠
» نتیجه‌ی خاک و زمین است یا آب ‌و هوا؟ :: شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠
» یک تکّه از نامه‌ای متعلّق به همین روزها... :: جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠
» دستفروش، شعری از رافائل آلبرتی :: پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠
» سرزدن به کتاب‌خانه: راستی آخرین‌بار پدرت را کِی دیدی؟ :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
» عرض‌حال :: سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٠
» کتاب‌خوانی: رویکردهای انتقادی در مطالعاتِ فیلم :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» کافه‌ی بندر، شعری از ریبئیرو کوتو :: یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠
» قلبِ او جای دیگری‌ست حالا، جای یکی‌دیگر است حالا... :: شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠
» بودن یا نبودن؛ مسأله این نیست، وسوسه این است... :: جمعه ٦ خرداد ۱۳٩٠
» مشکل حکایتی‌ست که تقریر می‌کنند... :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠
» سرزدن به کتاب‌خانه: نمازِ میّت :: چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٠
» آینه ـ شعری از چارلز کِنِت ویلیامز :: جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» سرزدن به کتاب‌خانه: هرگز از من مپرس :: پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کتاب‌خوانی: عکّاسی :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» پدران و پسران :: دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» نخستین شماره‌ی تجربه منتشر شد... :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» راستی آخرین‌بار پسرت را کِی دیدی؟ :: چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» پیشنهادهایی برای خرید از نمایش‌گاهِ کتاب ـ سه :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» هیچ خوابی به تمام و کمال خواب نیست... :: دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» سرزدن به کتاب‌خانه: عبّاس کیارستمی؛ بداهتِ فیلم :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» پیشنهادهایی برای خرید از نمایش‌گاهِ کتاب - دو :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» پیشنهادهایی برای خرید از نمایش‌گاهِ کتاب :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» تجربه‌ی تازه‌ای در راه است... :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» چند برش از فیلم‌نامه‌ی فریاد، نوشته‌ی میکل‌آنجلو آنتونیونی :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» سرزدن به کتاب‌خانه ـ شعله‌ی شمع :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» امّا هرکسی دلیلی برای خودش دارد... :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کتاب‌خوانی: در یک‌سال ده‌سال پیر می‌شویم... :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دخترِ خداحافظی :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دوستِ دوستِ من :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» سرزدن به کتاب‌خانه ـ دایی وانیا :: سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
» چگونه بیش‌تر دوست‌تان داشته باشم :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
» زیرِ آفتابِ خوش‌خیالِ عصر :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
» همیشه گفته‌ام سینما زندگیِ مرا نجات داده... :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
» نوبتِ عاشقی‌ست یک‌چندی... :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
» عرضِ‌حال :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
» زیرِ باران ـ شعری از یانیس ریتسوس :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
» دوسه‌چیزی که درباره‌اش می‌دانم :: جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠
» سرزدن به کتاب‌خانه ـ دیو در تن :: پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠
» من همه‌ی عمر تنها بوده‌ام... :: چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
» تک‌نوازی با آب - شعری از محمود درویش :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
» عرض‌حال :: جمعه ۱٢ فروردین ۱۳٩٠
» چُنان به پای تو در مُردن آرزومندم... :: پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٠
» سرزدن به کتاب‌خانه ـ سفرِ خارج :: چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٠
» پایانِ یک پیوند :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» سرزدن به کتاب‌خانه ـ هنرِ سیر و سفر :: دوشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٠
» یک میز، دو صندلی؛ یک قوری، دو استکان :: یکشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٠
» پنجره‌ها کوچ می‌کنند ـ شعری از آدونیس :: پنجشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٠
» نه، سختیِ زندگی را انگار پایانی نیست... :: چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٠
» سرزدن به کتاب‌خانه ـ پروازِ ٧١۴ :: دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠
» دوستت دارم پاریس... :: یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
» در روزهای آخرِ اسفند... :: شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» دهمین شماره‌ی مهرنامه منتشر شد :: جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩
» به گورستان بُوَد پیوسته جایش... :: جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩
» سرزدن به کتاب‌خانه ـ اطلس، نوشته‌ی خورخه لوئیس بورخس :: پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩
» باید تعریفِ جدیدی از اخلاق ارائه کرد... :: چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
» خواب رفته‌اند ـ شعری از آدونیس :: سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩
» چهارمین شماره‌ی نافه منتشر شد... :: یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
» عرض‌حال :: شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
» من آدمِ مریضی هستم... آدمِ بدی هستم... مردِ مطرودی هستم... :: جمعه ٢٠ اسفند ۱۳۸٩
» از حماقت‌های بروکلینی :: پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩
» عرض‌حال :: سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٩
» شعرِ تنهایی ـ شعری از فدریکو گارسیا لورکا :: یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
» خوابِ گران :: جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸٩
» دیروز ـ شعری از دابلیو اِس مِروین :: دوشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٩
» چگونه در این شهر شعر باید گفت؟ :: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩
» دو دوست ـ شعری از دیوید ایگناتوف :: دوشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٩
» خرسِ طلاییِ برلین رسید به جدایی نادر از سیمین :: شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
» زمان می‌ایستد؛ وقتی که دوست می‌داری... :: جمعه ٢٩ بهمن ۱۳۸٩
» بعد از این ـ شعری از فدریکو گارسیا لورکا :: پنجشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٩
» شکارچی ـ شعری از فدریکو گارسیا لورکا :: چهارشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٩
» فقط تو ـ شعری از نزار قبّانی :: سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩
» فیلم‌های هشتمین روزِ جشنواره‌ی فیلم فجر :: یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
» فیلم‌های هفتمین روزِ جشنواره‌ی فیلم فجر :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» فیلم‌های ششمین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩
» فیلم‌های پنجمین روزِ جشنواره‌ی فیلم فجر :: پنجشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٩
» فیلم‌های چهارمین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
» صبح رسید از راه... ـ شعری از آدونیس :: سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
» فیلم‌های سوّمین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩
» فیلم‌های دوّمین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
» فیلم‌های اوّلین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩
» متأسّفانه هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که ماتریکس چیست... :: جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
» چنین گفت گراهام گرین... :: چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩
» بچّه که بچّه بود... :: سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
» دردی‌ست غیرِ مُردن، آن‌را دوا نباشد... :: دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩
» انگار می‌شنوی تا حواست جای دیگری باشد... :: دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩
» همیشه یکی هست که زندگی را تقلید کند... :: چهارشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٩
» منتظرم اتّفاقی چیزی برام بیفته... :: سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩
» تکّه‌ای ‌گچ بردار؛ هرجا که دوست می‌داری دری را رسم کن... :: یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩
» دنیا چه‌جوری به آخر می‌رسد؟ :: جمعه ٢٤ دی ۱۳۸٩
» نامه سند است ماندگار است... :: پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩
» یکی دیگر بزنی هیچ؛ سرانجام راسته‌ی کریم‌خان ـ یادداشتی از کاوه کیائیان :: چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٩
» همیشه در سخن‌گفتن از آن‌چه دوستش می‌داری شکست می‌خوری :: یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩
» چیزایی هست که راحت‌تر می‌شه فراموششون کرد... :: شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٩
» در ساحل آزادی هست، در ساحل چیزی غیرِ آزادی نیست... :: جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩
» قهوه ـ شعری از سعاد الصباح :: پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩
» زیرِ آفتابِ سوزان :: چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩
» امشب م. برای شام این‌جا می‌آید ... :: سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٩
» و تکّه‌تکّه‌شدن رازِ آن وجودِ متّحدی بود... :: جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩
» خیابانِ یک‌طرفه :: پنجشنبه ٩ دی ۱۳۸٩
» اگر هیچکاک بود چه می‌کرد؟ :: چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩
» ولیکن چون تو در عالَم نباشد... :: سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩
» خواندن یک‌جور عادت و اجبار یادگار سال‌های دبستان بود... :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
» چگونه می‌توانی از روی سایه‌ات بپری، وقتی دیگر سایه‌ای نداری؟ :: یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩
» جمهوری بچّه‌های پاریس :: شنبه ٤ دی ۱۳۸٩
» اعتیادی که دلش نمی‌‌خواهد آن‌را ترک کند... :: جمعه ۳ دی ۱۳۸٩
» امّا چیزی‌ هست که گاهی بی‌تابم می‌کند... :: چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩
» بِمُردن، خواب‌رفتن، یحتمل هم خواب‌دیدن... :: سه‌شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٩
» امضا ـ شعری از نزار قبّانی :: دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٩
» چه می‌شد اگر تمام شب را در راه بودم؟ :: یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩
» مثلِ همان‌روزها، مثلِ همین عکس... :: شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩
» پس دیگرروز آدینه بود... :: پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩
» چیزی که نفهمیدید و می‌خواهم بگویم این است که دوست‌تان می‌دارم... :: دوشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٩
» خیابان جای پرسه‌زنی‌ست... :: یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩
» خاطراتِ هنرپیشه‌ی نقشِ دوّم :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
» خداحافظ آقای الهی :: چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٩
» غم در لغت‌نامه‌ی دهخدا :: چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٩
» شبیه عطری در نسیم :: سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩
» دختری که هنوز با او آشنا نشده‌ای... :: دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩
» ناشتایی و دیگر هیچ :: یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩
» دایره‌ی زرد در دایره‌ی سفید... :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» حتّا نفهمیدی منظورم چیست... :: پنجشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٩
» هفت‌روزِ شگفت‌انگیز... + یک توضیح :: چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩
» تا نگویی که مرا طاقتِ تنهایی هست... :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩
» جاده آدم را می‌بلعد؛ تارعنکبوت است جاده... :: چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩
» بتِ سقوط‌کرده :: شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
» از آن قیافه‌ها بود که گاهی می‌شود باهاشان زندگی کرد... :: جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩
» زمین چرخید تا ما را به هم نزدیک‌تر کند... :: پنجشنبه ٦ آبان ۱۳۸٩
» عجایبُ المخلوقات و غرایبُ الموجودات :: چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩
» این روزها که می‌گذرد... :: سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩
» بیا تمامش کنیم... :: دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩
» پُل را بالا نبر، رودخانه را پایین بیاور :: یکشنبه ٢ آبان ۱۳۸٩
» سوّمین شماره‌ی نافه ـ بالأخره ـ منتشر شد... :: شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
» این روزها که می‌گذرد... :: سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩
» ماریو بارگاس یوسا :: پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩
» جایی‌که پیاده‌روها تمام می‌شوند :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» گزارشِ اقلیت :: سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩
» بیرون‌جهیدن از صفِ مُردگان.. :: دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٩
» در زندگی روزهایی هست... :: یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩
» جانِ فنجان و فنجانِ جان... :: جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩
» نمی‌شود با صدای بلند حرف زد... :: جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩
» چنین گفت شابرول... :: یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩
» خوردنی‌ها کم نیست... :: دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» خانه خالی بود... :: جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩
» ولم کنید؛ حوصله‌ی این زندگی را ندارم... :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
» پدران و پسران :: دوشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٩
» هرکس بتواند یک فنجان قهوه را از روی میز بلند کند رمان هم خواهد نوشت؟ :: پنجشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٩
» و گاه چیزها را دیده‌ام که انسان خیال می‌کند دیده است... :: یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩
» شعر را با تو قسمت می‌کنم ـ شعری از نزار قبّانی :: جمعه ۸ امرداد ۱۳۸٩
» در سایه‌ی شاخه‌های سیب... :: سه‌شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٩
» تاریخ آن‌ها را صدا می‌کند... :: یکشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٩
» هیچ‌جیز پایدار نیست و هیچ‌چیز کاملاً دود نمی‌شود و به هوا نمی‌رود... :: شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩
» عشق ناپدید می‌شود... :: جمعه ۱ امرداد ۱۳۸٩
» رمزِ ناشناخته :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
» ... و خوب که فکرش را بکنیم بیچاره همه‌ی ما :: یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٩
» کارِ نقد رمزگشایی یا پرده‌خوانی نیست... :: پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٩
» راهش این است که موبایل را خاموشی کنی... :: چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
» نافه، شماره‌ی دوم، منتشر شد... :: یکشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٩
» زیرِ آفتابِ خوش‌خیالِ عصر :: شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٩
» شب ـ شعری از نزار قبّانی :: جمعه ۱۸ تیر ۱۳۸٩
» صاعقه ـ شعری از نزار قبّانی :: چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩
» آن‌که دوست می‌دارد... :: سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٩
» حدس بزن چه‌کسی برای‌ شام می‌آید؟ :: دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩
» Tintin et moi :: چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩
» این‌جا در عذاب است آنتوان دوآنلِ بیچاره... :: شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٩
» مسئولیت در رؤیا شروع می‌شود :: جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
» یکی از آن سه فرشته... :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩
» زندگی در عشق، مُردن در خوشی... :: چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩
» یک توضیح :: دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩
» چشمانِ تو را دوست دارم، ای یار... :: شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩
» تو چون درختی راه می‌روی، تو چون رودی راه می‌روی... :: جمعه ۱٤ خرداد ۱۳۸٩
» جرمِ صاحب‌نظران است که دل می‌بازند... :: چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
» اون نوارها رو کی برای من فرستاده؟ :: دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩
» نافه؛ فرهنگ برای فرهنگ :: سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» کنارآمدن با دردهای جسمی... :: دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» دعوت به مراسمِ کتاب‌خوانی :: جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» همی ​رویم به شیراز با عنایتِ بخت... :: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» طلا و مس در شیراز :: سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» سرزدن به کتاب‌خانه ـ من تا صبح بیدارم :: دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» دیگر غریب و بیگانه نبودم. بی‌یار و یاور نبودم... :: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» سرزدن به کتاب‌خانه ـ بیژن و منیژه :: یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» این‌روزها که می‌گذرد... :: پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» یک تکّه از نامه‌ای متعلّق به همین روزها... :: یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩
» پیداکردنِ دوستانِ جدید خیلی زحمت دارد... :: جمعه ٢٧ فروردین ۱۳۸٩
» این نسیمِ بادِ شیراز است یا مُشکِ خُتَن... :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩
» فصل باران‌های موسمی در شیراز :: سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٩
» تو نمی‌خواهی کشیش بشی، می‌خواهی منتقدِ فیلم بشی... :: دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩
» داشتن و نداشتن؛ گروتسک در هیچ :: پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٩
» در سنّ من، واحدِ عمر روز است... :: پنجشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٩
» یک تکّه‌چوب بی‌شک باادب و نزاکت است... :: چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٩
» سینمایی که ما می‌شناختیم تمام شده :: دوشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٩
» چُنین گفت پُل اُستر... :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸
» سرزدن به کتاب‌خانه ـ لذّتِ متن، نوشته‌ی رولان بارت :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
» سپتامبر ـ شعری از نِزار قبّانی :: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸
» مهرنامه :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸
» سرزدن به کتاب‌خانه: رولان بارت نوشته‌ی رولان بارت :: دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸
» سهراب شهیدثالث به‌روایتِ پرویز دوائی :: شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
» یک تکّه از خانمِ دَلُوِی :: جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۸
» میان‌پرده‌ی زمستانی... :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸
» فیلم‌های دهمین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر... :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
» فیلم‌های نُهمین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر... :: دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۸
» فیلم‌های هشتمین‌ روز جشنواره‌ی فیلم فجر... :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
» فیلم‌های هفتمین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر... :: شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۸
» فیلم‌های ششمین روز جشنواره‌ی فیلم فجر... :: جمعه ٩ بهمن ۱۳۸۸
» فیلم‌های پنجمین روز جشنواره‌ی فیلم فجر... :: پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸
» فیلم‌های چاهارمین روز جشنواره‌ی فیلم فجر... :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸
» فیلم‌های سوّمین روز جشنواره‌ی فیلم فجر :: سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳۸۸
» فیلم‌های دوّمین روزِ جشنواره‌ی فیلم فجر... :: دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸
» فیلم‌های اوّلین روزِ جشنواره‌ی فیلم فجر... :: یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۸
» یک‌روز مانده به جشنواره‌ی بیست‌وهشتم... :: شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸
» قطعاتِ پراکنده درباره‌ی چشمانِ بازِ بسته :: جمعه ٢ بهمن ۱۳۸۸
» می‌خواستم بگویم متأسّفم... :: جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸
» داستانِ دورودرازِ همبرگری که روی سقف جا خوش کرده بود... :: پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۸
» «بازی» ادامه دارد... :: چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸
» زندگی را در تابه سُرخ کنید :: سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸
» آن‌را که خانه نئین است، بازی نه این است... :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸
» یک تکّه از کاغذپرّان‌باز :: سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۸
» سرزدن به کتاب‌خانه ـ گراهام گرین :: سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۸
» از خوشی‌ها... :: دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸
» سرزدن به کتاب‌خانه ـ آدم‌های روی پُل :: جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۸
» سرزدن به کتاب‌خانه ـ ریشه‌های رومانتیسم :: پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸
» سرزدن به کتاب‌خانه ـ فیل در تاریکی :: شنبه ٥ دی ۱۳۸۸
» درباره‌ی رابین وود :: جمعه ٤ دی ۱۳۸۸
» بنگر ز جهان چه طرف بربستم؛ هیچ... :: پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸
» یک تکّه‌ از نامه‌ای متعلّق به همین روزها... :: پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸
» سرزدن به کتاب‌خانه ـ رولان بارت نوشته‌ی رولان بارت :: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸
» سرزدن به کتاب‌خانه – روح پراگ :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۸
» شهرِ مکتوب... :: دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸
» شکارچی! تا کِی کبک و گوزن؟ عزمِ شکارِ ناب کن... :: یکشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸۸
» قتل در عمارتِ اربابی :: شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۸
» پسرخاله‌ای با صدوسی‌سانت قد... :: جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸
» همه‌چیز مالِ بازنده است :: پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۸
» سرزدن به کتاب‌خانه ـ از پیدا و پنهان :: چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸
» این روزها که می‌گذرد... :: دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۸
» این کیمیای هستی ... :: جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸
» آوریل ستمگرترینِ ماه‌هاست... :: پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸
» لی‌لی‌ عزیز... :: سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸
» کجاست یاری‌کننده‌ای... + تشکّر :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸
» سرزدن به کتاب‌خانه... :: یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸
» و تماشا می‌کردم که چه با مهارت گردو می‌شکست... :: شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸
» چُنین کنند بزرگان... :: جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۸
» سرزدن به کتاب‌خانه ـ عکسی از یازده سپتامبر... :: پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۸
» سیندرلا در خدمتِ اسکارلت اوهارا... :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸
» مهدی سحابی درگذشت... :: دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸
» یک تکّه از نامه‌ای مُتعلّق به همین روزها... :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸
» دوست دارم، دوست ندارم :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸
» این روزها که می‌گذرد... - برداشتِ دوّم :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۸
» این روزها که می‌گذرد... :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸
» دلی شکسته و جانی نهاده بر کفِ دست... :: پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۸
» عزیزِ من، چه گریزی در آبگینه‌حصار؟ :: چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸
» مگر من به مرگ می‌روم؟ :: سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۸
» قضیه‌ی شکلِ اوّل، شکلِ دوّم :: دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸
» کجاست یاری‌کننده‌ای... :: یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۸
» چو دیگِ قلیه برنجم سحر به جوش آمد... :: شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸
» بهترین خبر همین حضورِ تو... :: جمعه ۸ آبان ۱۳۸۸
» خُب، من که از عصرِ خودم استعفا نداده‌ام... :: دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸
» تنها زندگی‌ست که جنگ و رسوایی‌ست... :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸
» همه‌چی زیر نور خورشید برق می‌زد... :: شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸
» میعاد در لجن - یادداشتی از سعید عقیقی :: جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸
» کتاب‌هایی که نیستند، کتاب‌هایی که دوست داریم باشند... – برداشتِ دوّم :: پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸
» این روزها که می‌گذرد... :: چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸
» کتاب‌هایی که نیستند، کتاب‌هایی که دوست داریم باشند... :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸
» یک تکّه از نامه‌ای متعلّق به همین روزها... :: یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸
» تلخی... :: جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۸
» قاعده‌ی بازی و توّهمِ بزرگ... :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸
» یک‌بار هم که شده بیا تنبلی کنیم... :: یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۸
» یک تکّه از نامه‌ای متعلّق به همین روزها... :: شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸
» قهر او احمق کند قابیل را... :: جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸
» چند کلمه‌ درباره‌ی فیلم‌های عُمر... + تکمله :: سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸
» این روزها که می‌گذرد... :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۸
» خیلی دور، خیلی نزدیک... :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸
» برادرِِ بزرگ تو را می‌پاید... :: شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸
» در ستایش بینیِ تیز... :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۸
» این روزها که می‌گذرد... :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸
» تعطیلاتِ خود را چگونه می‌گذرانید؟ - باز هم ادامه‌ی ماجرا :: شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۸
» راه‌نمای تلفّظِ نام‌های چینی... [یک پُستِ بخصوص] :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
» هرآن‌چه سخت و استوار است، دود می‌شود و به‌ هوا می‌رود... :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
» سفری از هیچ‌کجا، به هیچ‌کجا، سفری که دلخواه منست... :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸
» سرزدن به کتاب‌خانه... :: دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸
» تعطیلاتِ خود را چگونه می‌گذرانید؟ ادامه‌ی ماجرا :: یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸
» تعطیلاتِ خود را چگونه می‌گذرانید؟ :: پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸
» توقیف موقّتِ روزنامه‌ی اعتماد ملّی... + بعدِ تحریر + آخرین خبر :: دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۸
» یک اتّفاقی برای تو افتاده است... :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸
» چُنین گفت بونوئل... :: سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸
» به روزِ واقعه تابوتِ ما ز سرو کنید... :: یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸
» از بیست‌پلّه پایین‌تر هم می‌دانست... :: شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۸
» دوباره‌خوانیِ علی حاتمی ـ 4... :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
» جایی که حصاری نباشد... :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸
» یک کلمه... :: چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۸
» که چه مردِ نازنینی بود این آقای داد... :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸
» این روزها که می‌گذرد... ـ برداشتِ هشتم :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸
» این روزها که می‌گذرد... ـ برداشتِ هفتم :: جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۸
» این روزها که می‌گذرد... ـ برداشتِ ششم + یک نکته‌ی درباره‌ی سرگیجه :: جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸
» این روزها که می‌گذرد... ـ برداشتِ پنجم :: چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۸
» این روزها که می‌گذرد... :: جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸
» کجاست یاری‌کننده‌ای... :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» من می‌کوشم غلط‌ها را نگویم و از این بابت معذرت می‌خواهم... :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» یک‌تکّه از نامه‌ای متعلّق به همین روزها... :: جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۸
» این روزها که می‌گذرد... ـ برداشتِ چهارم :: پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸۸
» این روزها که می‌گذرد... ـ برداشتِ سوم :: چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸۸
» این روزها که می‌گذرد... ـ برداشتِ دوّم :: شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۸
» این روزها که می‌گذرد... :: پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳۸۸
» چیزی شبیهِ کارنامه... :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧
» و غیابَت حضورِ قاطعِ اعجاز است... :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧
» دیکنز به‌لهجه‌ی هندی :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧
» تصویرهایی در موزه‌‌ی شمع :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧
» افسانه‌ی سه دوست که زیرِ بارانِ گلوله آواز خواندند :: چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧
» ببخشید؛ دندانِ شما رویِ گردنِ من است :: پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٧
» فیلم‌های دوازدهمین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٧
» فیلم‌های یازدهمین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧
» فیلم‌های دهمین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» فیلم‌های نهمین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» فیلم‌های هشتمین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧
» فیلم‌های هفتمین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٧
» فیلم‌های ششمین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
» فیلم‌های پنجمین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٧
» فیلم‌های چهارمین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧
» فیلم‌های سومین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧
» فیلم‌های دومین روزِ جشنواره‌ی فیلمِ فجر :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧
» فیلم‌هایِ اوّلین روزِ جشنواره‌ی فیلم فجر :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧
» سرزدن به کتاب‌خانه ـ 2 :: شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧
» کلمه فی شرحِ احوال... :: یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧
» و سلیقه‌ی آن‌ها با سلیقه‌ی ما فرق دارد... :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
» تعطیلاتِ خود را چگونه گذراندید؟ ـ 2 :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧
» تعطیلاتِ خود را چگونه گذراندید؟ - 1 :: چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٧
» به بیداری، «نیم‌روز» هم نبود... :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٧
» سرزدن به کتاب‌خانه ـ 1 :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٧
» میرزانصیرِ اصفهانی ـ علیه‌الرحمه ـ می‌فرماید: :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧
» چه‌کسی نامِ شاملو را پاک کرده است؟ :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳۸٧
» دوباره‌خوانیِ علی حاتمی ـ 3... :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧
» ابر بارانش گرفته است... و چه بی‌موقع... [به‌علاوه‌ی تغییرات] :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧
» بهروز وثوقی سالم است... :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٧
» همه سلامتِ نفس آرزو کند مردم :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٧
» این هم برایِ خودش سئوالی‌ست... :: شنبه ٦ مهر ۱۳۸٧
» به‌ترتیب، یا بدونِ ترتیب :: یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٧
» خیال می‌‌کنم که تو مالِ من نیستی... :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٧
» مردی که زن‌ها را دوست داشت :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٧
» این هم برایِ خودش سئوالِ مُهمّی‌ست... :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧
» شب، مانا، شب :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٧
» خانه یا خینه؟ گونه یا گینه؟ مسأله، فعلاً، همین است... :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٧
» قطعاتِ پراکنده در بابِ موهبتی به‌نامِ چای :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٧
» حالا ما که هیچ، امّا چه روزِ بدی بود... :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٧
» داستانِ شیشه :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧
» راه و بی‌راه و شبِ سیاه و ... :: یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٧
» یک تکّه از یک نامه مُتعلّق به همین‌روزها... :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳۸٧
» این خودش خیلی‌ست... :: شنبه ۸ تیر ۱۳۸٧
» هیچ‌وقت از این که به شما بگویم ناستنکا خسته نمی‌شوم... :: جمعه ٧ تیر ۱۳۸٧
» کافی نیست؟ :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳۸٧
» بهشتِ ما را چه‌کسی گُم کرده است... :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۸٧
» از این گذشته، به عقل هم درنمی‌آیی. چه می‌دانم، غایبی... :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٧
» جانِ جان... :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
» حتّا حسادت به گُربه‌هایِ تو... :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٧
» داستان‌هایی از بارشِ مهر و مرگ... :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٧
» از پشتِ چشم می‌نگرم پشتِ پای را... :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٧
» تهِ خط؟ کدوم خط؟ هنوز خطِ تو شروع نشده... :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٧
» جنابِ لورنس، چه شد که به بیابان علاقه‌مند شدید؟ :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٧
» صدایِ ما را از اصفهان می‌شنوید... :: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٧
» کلمنتاینِ نه‌چندان محبوبِ من... :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٧
» گر چون برنج پیر و چو نان ناتوان شدم... :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٧
» این خودش یک داستانِ دیگر است... :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٧
» سعدی‌خوانی در یک روزِ گرمِ بهار هزار و سیصد و هشتاد و هفت... :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» گاهی زندگی هم دود می‌شود و به هوا می‌رود... :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» زندگی شیرین می‌شود... :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
» چیزی شبیه حرف و بستنی ایتالیایی... :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» چند کلمه درباره‌ی خوشی‌های کوچک... :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» در ستایش استراحت... :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» یک بعدازظهر در نمایشگاهِ کتاب... :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
» این‌روزها چگونه می‌گذرند ـ بخش دوم :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» این‌روزها چگونه می‌گذرند ـ بخش یکم :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» میرچا اِلیاده درباره‌ی لولیتای ولادیمیر ناباکوف :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» سالِ پیش بود دیگر؛ همین روزها... به‌علاوه‌یِ یک پی‌نوشت :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» لگدزدن به سنگ‌فرشِ خیابان... :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٧
» چیزی شبیهِ دُعا... :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٧
» لعنت به دقیقه... :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٧
» در حال‌وهوایِ روزمرّگی و باقیِ چیزها... :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٧
» از شاه‌نامه‌یِ فردوسی... :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٧
» در حال‌وهوایِ زندگی و جوهرِ آبیِ خوش‌رنگِ خودنویسِ قرمز... :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳۸٧
» اگر کِن لوچ بخواهد، با کمالِ میل حاضرم برایِ او قهوه درست کنم... :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٧
» ولی من اون‌جا فقط مُنتظر نشستم؛ منتظرِ یه اتّفاق که برام بیفته... :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٧
» همه‌چی، ظاهراً، مُرتّب است... [یک یادداشتِ کاملاً معمولی] :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٧
» طاقت بیاورید؛ انسان برایِ رنج‌کشیدن آفریده شده است... :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٧
» آوریل ستم‌گرترینِ ماه‌هاست... :: چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٧
» و شیرینیِ زندگی را هم که نباید جدّی گرفت... :: سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٧
» از خوشی‌ها و حسرت‌ها... :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٧
» شیخِ سعدی ـ علیه‌الرحمه ـ می‌فرمایند :: دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧
» وقتی سکوت تو گفتن است... :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٧
» یک تکّه از نامه‌ای مُتعلّق به همین روزها... :: جمعه ٢ فروردین ۱۳۸٧
» ای که شمشیرِ جفا بر سرِ ما آخته‌ای ... :: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٧
» چیزی شبیهِ کارنامه... :: چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦
» ضدِ حال؟ همین است دیگر... :: یکشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٦
» داستانِ آب و عروسِ سیاه‌پوش... :: پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦
» دنیا پُر از آدم‌هایی‌ست که غَُر می‌زنند... :: دوشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٦
» این روزها که می‌گذرد... [بخشِ چهارم] :: سه‌شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٦
» کتاب‌هایِ نیمه‌خوانده... :: جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦
» شک شرط آزادی‌‌ست... :: سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦
» یک تکّه از نامه‌ای مُتعلّق به همین‌روزها.... :: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦
» بخت در بازار... :: پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦
» کلمه فی شرحِ احوال... :: دوشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٦
» این روزها که می‌گذرد... [بخشِ سوم] :: یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦
» این روزها که می‌گذرد... [بخشِ دوم] :: شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
» این روزها که می‌گذرد... :: پنجشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٦
» دلم این‌جاست، بده تا به سلامت بروم... :: جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦
» شب از کجا درز می‌کند این‌همه یک‌جا... :: سه‌شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٦
» جسمِ طبیعی زیرِ غشاءِ نازکی‌ست از همین واقعیّتِ محسوس... :: دوشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٦
» گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم... :: شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٦
» پیش از این ماه می‌تابید... :: جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸٦
» شبانِ تیره امیدم، به صُبحِ رویِ تو باشد... :: دوشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٦
» عشق، سردتر از مرگ است... :: شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٦
» مردی که زن‌ها را دوست داشت... :: جمعه ٤ آبان ۱۳۸٦
» چه زندگیِ شگفت‌انگیزی... :: جمعه ٢٧ مهر ۱۳۸٦
» مشغله‌هایِ من :: پنجشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٦
» کابُل؛ شهرِ بی‌دفاع... :: شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٦
» مردی که به همه‌چیز، همه‌چیز، همه‌چیز شک کرده است... :: پنجشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٦
» یک تکّه از نامه‌ای مُتعلّق به همین روزها.... :: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٦
» واقعیت‌گرایی به‌زعمِ رابین وود... :: سه‌شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٦
» وقتی عینکِ سیم‌پیچ، عاشقِ بَرگِ گُل می‌شود... :: دوشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٦
» مدتی‌ست که صداهایی را می‌شنوم... :: یکشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٦
» رفمی‌گیم برایِ این‌که شلّاقی بزنیم به تنبلیِ خواننده... :: شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٦
» دوباره‌خوانیِ علی حاتمی ـ 2... :: جمعه ۱۳ مهر ۱۳۸٦
» دوباره‌خوانیِ علی حاتمی ـ 1... :: پنجشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٦
» پیر می‌شویم … :: چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٦
» گذشته، آهن‌رُباست... :: سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦
» قدم‌زدن در تاریکی... :: دوشنبه ٩ مهر ۱۳۸٦
» چه موجوداتِ غریبی هستند آدم‌ها... :: یکشنبه ۸ مهر ۱۳۸٦
» زندگی در عیش، مُردن در خوشی... :: جمعه ٦ مهر ۱۳۸٦
» زندگی، شیرین می‌شود... :: پنجشنبه ٥ مهر ۱۳۸٦
» این تلخیِ مُدامِ حقیقت... :: چهارشنبه ٤ مهر ۱۳۸٦
» عاشقانِ جهان مُتّحد شوید... :: دوشنبه ٢ مهر ۱۳۸٦
» از بندرِ مه‌آلود... :: یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸٦
» دو تکّه از بی‌حوصلِگی... :: جمعه ۳٠ شهریور ۱۳۸٦
» سینمایاینلند اِمپایر همان سرگیجه است... :: پنجشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٦
» دوستَت دارم … و پرانتز را می‌بندم [بخش‌هایی از یک شعر] :: شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٦
» «مدّ و مه» مثل آن تجربه‌یِ نیوتن است درباره‌یِ رنگ... :: دوشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٦
» یک تکّه از یک نامه‌ای مُتعلّق به همین روزها... :: جمعه ٩ شهریور ۱۳۸٦
» آخیش، حرف دلم را، بالاخره، تمام و کمال زدم... :: پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٦
» این ماس‌ماسَک، این حاکی‌یِ ماورا... :: جمعه ٢٦ امرداد ۱۳۸٦
» برگمان و آنتونیونی؛ همچون در یک آینه... :: سه‌شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٦
» ... ولی هیچ‌چیز جایِ این کتاب‌هایِ قدیمی را نمی‌گیرد :: پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٦
» از روزگارِ رفته حکایت... :: چهارشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٦
» شهروندِ امروز :: دوشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٦
» گیوم آپولینر در شعرِِ موحناییِ خوشگل می‌فرماید... :: چهارشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٦
» ما برمی‌گردیم.... + پی‌نوشت :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
» تکّه‌ای از کازابلانکا ... :: سه‌شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٦
» وقتی همه‌چیز دود می‌شود و به هوا می‌رود... :: چهارشنبه ٦ تیر ۱۳۸٦
» ارزشِ احساسات :: سه‌شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٦
» زندگی در عیش، مُردن از خوشی... :: جمعه ٢٥ خرداد ۱۳۸٦
» ظاهرِ نامُتعارف همیشه نشانه‌یِ نبوغ نیست... :: پنجشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٦
» صورت مسئله، پاک‌کُن و نوشته‌هایِ کف‌ِ دست… :: چهارشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٦
» چند كلمه درباره تفاوت‌های آوینی این روزها با آوینی چهارده سال پیش... :: شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» «هم‌میهن» مُنتشر شد... :: یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» ... که ایّام فتنه‌انگیز است :: جمعه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» آوریل بی‌رحم‌ترینِ ماه‌هاست... :: چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
» مدرسه‌یِ هُنر، مزرعه‌یِ بلال نیست آقا... :: چهارشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» گاهی هم آدم این‌جوری فکر می‌کند ... :: یکشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
» سوءقصد به ذاتِ هُمایونی... :: پنجشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٦
» خانه‌یِ نُمره‌یِ دویست و بیست و یک کوچه‌یِ بایکر ... :: یکشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٦
» وضعیتِ بشری ... :: جمعه ٢٤ فروردین ۱۳۸٦
» روزی روزگاری امپراتورهایِ روم... :: جمعه ۱٧ فروردین ۱۳۸٦
» پلنگِ سایه‌وارِ دوائی... :: یکشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٦
» دو دنیا... :: شنبه ٤ فروردین ۱۳۸٦
» چاقویِ جرّاحی، یا چاقویِ آشپزی؟ مسأله این است... :: جمعه ۳ فروردین ۱۳۸٦
» یادت هست؟ یادم هست... :: پنجشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٦
» امتیاز نهایی ... :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥
» یادداشت‌هایِ پراکنده درباره‌یِ جشنواره‌یِ فیلمِ فجر – 1 :: شنبه ٧ بهمن ۱۳۸٥
» این بود آخرِ سَگ‌کُشی؟ :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳۸٥
» ما آن پشه هم نیستیم... :: دوشنبه ٤ دی ۱۳۸٥
» هشت‌سالگی و نوستالژیِ نُه‌سالگی... :: شنبه ٢ دی ۱۳۸٥
» راه‌هایِ دیگری هم برایِ کسبِ شُهرت هست... :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٥
» حتی می‌شود به مرگ هم لبخند زد... :: سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٥
» یک تکّه‌ از نامه‌ای متعلّق به همین روزها ... :: یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٥
» عاقبتِ عُشّاقِ سینه‌چاک :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٥
» حضور یک قریحه خلاق عالی ... :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٥
» کورتاثار، کورتاثارِ دوست‌داشتنی… :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٥
» در حسرتِ آن ساعتِ میکی‌ماوس … :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۸٥
» يك اسكنر تاريك‌انديش... :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٥
» سليقه‌ها عوض شده‌اند... :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٥
» از اين‌جا به بعد، بليتِ شما اعتبار ندارد... :: جمعه ۳ شهریور ۱۳۸٥
» داستان «واقعاً» درباره‌يِ چيست... :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٥
» رؤیایِ ما به سَر اومَده… :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳۸٥
» کاپوچینو در رام‌الله :: جمعه ۱۳ امرداد ۱۳۸٥
» راستی آخرین بار کِی خندیدی؟ :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٥
» وقتی خیال پَر می‌گیرد ... :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٥
» همه‌ چیز فدایِ هنر، آره پُل؟ :: جمعه ۱٦ تیر ۱۳۸٥
» شوخی‌های جدّیِ آلفرد هیچکاک :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳۸٥
» از میانِ آینه به تیرگی :: شنبه ۳ تیر ۱۳۸٥
» خیابانِ یک‌طرفه :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٥
» دیپولدِ عینک‌ساز، شعری از ادگار لی مَسترز :: دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٥
» بدون این ادبیات یک چیزى کم دارم :: یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٥
» رازی که در واقعیت پنهان است :: دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٥
» برناردو برتولوچی درباره آخرین تانگو در پاریس :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳۸٥
» درباره‌ اتاقِ سبزِ فرانسوا تروفو :: شنبه ٦ خرداد ۱۳۸٥
» سه نامه از ژان‌لوک گدار :: جمعه ٥ خرداد ۱۳۸٥
» ماهی‌گیری چه فرقی با پیکان‌سواری دارد؟ :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
» حتي نفهميدي منظورم چيست... :: جمعه ۱٢ اسفند ۱۳۸٤
» اگر فروید نبود… :: جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤
» اتفاق خودش نمی‌افتد... :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤
» دنیا به مفت نمی‌ارزد... :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤
» کارگران مشغول کارند... :: شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤
» روز اول: چه روياهايي مي‌آيند :: جمعه ۳٠ دی ۱۳۸٤
» در کمال ناامیدی ... :: شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٤
» تخيّلِ فرهيخته: بخش يكم :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٤
» مردي كه مي‌خواست داناي كُل باشد… :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳۸٤
» دلِ ما به همین خوش است... :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٤
» عهدي که به آن وفا خواهم کرد :: شنبه ٥ آذر ۱۳۸٤
» تراژدي فرانسوي :: دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٤
» كابُل، شهري كه نمي‌شناختم… :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳۸٤
» تازه به خودِ قتل رسيده بوديم، مگر نه؟ :: یکشنبه ۱ آبان ۱۳۸٤
» ناظربودن شكلي از همكاري است… :: یکشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٤
» دنیایِ ما به ایمان نیاز دارد… :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٤
» دلِ ما تنگ شده است… :: جمعه ٦ خرداد ۱۳۸٤
» صورت مسئله، پاک‌کُن و نوشته‌هایِ کف‌ِ دست… :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٤
» حکایت بی‌رحم‌ترین ماه‌ها ... :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
» بگذار تو را تا بلنداها در پی آیم... :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٤
» دیگری است که می‌رود، منم که می‌مانم... :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٤
» بر تپه‌های سبز مه‌گرفته... :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۳
» دلم تنگه واسه فیلمایِ فارسی ... :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۳
» نردبامی برای فرار از زندان ... :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۳
» مردی که باورش کردیم ... :: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۳
» ذهن در بند ... :: یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۳
» تكه‌يي از يك نامه، متعلق به همين روزها ... :: شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۳
» سرخ و سياه :: جمعه ٢٠ آذر ۱۳۸۳
» آدم كه نبايد تنها زندگي كند ... :: یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۳
» حق ما نبود اين تنهايي... :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۳
» حتي نفهميدي منظورم چيست... :: سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۳
» ناگهان تابستان گذشته... :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۳
» اما مدت‌ها است تو را بخشيده‌ام... :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۳
» حيف كه رؤياها را دير باور مي‌كنيم.... :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۳
» دلِ دلدادگي :: یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۳
» يك تكه از فيلم كازابلانكا.... :: چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۳
» اين من‌م كه اين‌جا هستم، اين من‌م كه با شما هستم... :: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۳
» از اين‌جا به بعد بليت شما اعتبار ندارد... :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۳
» مرگ به همين سادگی می‌آيد... :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۳
» دليل تنهايی انسان... :: جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۳
» هلاک عقل به وقت دل‌تنگی... :: سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۳
» آقای نويسنده روان‌پريش ست... :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۳
» حکايت آن‌که از پشت‌بام سقوط کرد... :: جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۳
» داد و بيداد از اين روزگار ... :: دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۳
» وقتی فيلم‌نامه‌ی درشکه‌چی چاپ می‌شود... :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۳
» اين پرسش‌هايی که در راهند... :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۳
» چيست نام اين کيفيت انسانی... :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۳
» درس‌هايی که از يک مستند می‌شود ياد گرفت... :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۳
» آن‌چه از رمان تازه‌ی زويا پيرزاد می‌توان آموخت... :: جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۳
» عادت می‌کنيم : فردا صبح :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۳
» وقتی عاشق کسی هستی باهاش عروسی نکن... :: جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۳
» روز بي‌حوصله‌گي... :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۳
» بیانیه‌ی سینما: لوئیس بونوئل :: یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۳
» نه، با صداي بلند... :: سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۳
» تكه‌يي ديگر از همان نامه متعلق به همين روزها... :: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۳
» تكه‌يي ديگر از يك نامه متعلق به همين روزها... :: جمعه ۱٥ خرداد ۱۳۸۳
» تكه‌يي از يك نامه متعلق به همين روزها... :: سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۳
» خداوند همه‌ي ما را ببخشد... :: دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۳
» شورش شخصی در يک رمان خواندنی :: جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۳
» حكايت آن‌كه در باغ اضافه بود... :: جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۳
» وقتی نوشتن می‌شود يک کار سخت... :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
» رفتیم پیش ژان‌کلود کاری‌یر ... :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۳
» يك برش از پل سن لوئيس ري ... :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
» بيدل خواني:2 :: شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۳
» بيدل خواني: 1 :: جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۳
» همه‌يِ فيلم‌ها كه به درد تماشا نمي‌خورند... :: یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۳
» اين هم يکی از کارهای کوبريک... :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۳
» سه‌تفنگ‌دار در تهران... :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸۳
» تنها خدا مي‌داند چرا اين همه عاشق ساعتيم... :: جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۳
» در خدمت و خيانت روشنفكران ... :: چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳۸۳
» بسيار چيزهاست كه جرات نمي‌كنم به شما بگويم ... :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳۸۳
» داستان جاسوسي كه دل نازك‌ش را دست‌كم گرفته بود... :: دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۸۳
» عيد خوب‌ست به اين دلايل... :: یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۳
» چه برفي مي‌باريد در دكتر ژيواگو... :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٢
» اين روزها ، عجب روزهايي هستند... :: جمعه ٢٢ اسفند ۱۳۸٢
» حكايت جگر پاره‌پاره و دندان تيز ... :: سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٢
» فيلمي براي كيف‌كردن ... :: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٢
» مرگ در مي‌زند... :: جمعه ۱٥ اسفند ۱۳۸٢
» قال «نزار قباني» ... :: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٢
» هاليوود به چه زبانی بگويد ... :: سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٢
» اصلا بايد بي‌خيال همه‌چيز شد... :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٢
» كافه‌چي بودن تقدير همه‌ي ماست... :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٢
» تنيس بر فراز آب ... :: سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳۸٢
» مادام در سرزمين عجايب ... :: یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٢
» آه اي تخيل شورانگيز ... :: جمعه ۱ اسفند ۱۳۸٢
» فراسوي نيك و بد:يادداشت‌هايي درباره بيل رو بكش ـ۲ :: سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٢
» قايق‌راني در درياي معلق ، يادداشتي از بهروز افخمي :: دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٢
» فراسوي نيك و بد : يادداشت‌هايي درباره بيل رو بكش _1 :: یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٢
» يكي از اهالي گرينستان ... :: جمعه ٢٤ بهمن ۱۳۸٢
» مي‌شود لطفا ساكت باشی ... :: یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٢
» خاك ‌بر سر همه‌ي آدم‌ها... :: سه‌شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٢
» تلخی که اصلا چیز بدی نیست... :: دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٢
» اين جشنواره‌ی لعنتی ... :: شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٢
» طاقت بياوريد، آدم براي رنج‌كشدن آفريده شده... :: یکشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٢
» بيا درباره ش حرف نزنيم... :: شنبه ٢٧ دی ۱۳۸٢
» در فضیلت یار... :: جمعه ٢٦ دی ۱۳۸٢
» يك تكه از يك نامه ... :: شنبه ٢٠ دی ۱۳۸٢
» وقتي از مدرس‌صادقي حرف مي‌زنيم، از كي حرف مي‌زنيم؟ :: یکشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٢
» جهنم همين‌جا ست عزيز دل‌م... :: چهارشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٢
» از شكلات شما متشكرم... :: چهارشنبه ۳ دی ۱۳۸٢
» یک ضرب المثل چینی این را می گوید... :: دوشنبه ۱ دی ۱۳۸٢
» بدون هيچ توضيحي ... :: چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٢
» چشمان بسته ی پیلارام ... :: دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٢
» شب پاييزي ما : تکرار سال قبل ... :: چهارشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٢
» گاهی آدم این جوری فکر می کند ... :: دوشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٢
» مرگ دست خودش را رو می کند ... :: یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٢
» هشت زن و طعم شکلات های فرانسوی ... :: جمعه ٩ آبان ۱۳۸٢
» یک دیالوگ فردای یک کنسرت موسیقی راک ... :: شنبه ۳ آبان ۱۳۸٢
» يک عاشقانه ‌آرام ... :: چهارشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٢
» يك گفت و گوي تلفني ... :: دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٢
» لطفا بی‌خيال زندگی شويد ... :: جمعه ٢٥ مهر ۱۳۸٢
» ناگهان عباس نعلبنديان ... :: چهارشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٢
» یک باتلاق شنی همیشگی ... :: یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٢
» اين جور وقتا مي گن خداحافظ ... :: چهارشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٢
» وقتی « ساعت ها » منتشر نمی‌شود ... :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٢
» يك كشيش كاتوليك ... :: یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٢
» نامه‌يی برای جعفر مدرس صادقی :: شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٢
» وقتی از هنری ميلر حرف می‌زنيم ... :: جمعه ۱۱ مهر ۱۳۸٢
» پس زنده باد آقاي هارتلي ! :: چهارشنبه ٩ مهر ۱۳۸٢
» باز هم در اهميت تلخ بودن ... :: یکشنبه ٦ مهر ۱۳۸٢
» مرده شور اين زندگی را ببرد ... :: جمعه ٤ مهر ۱۳۸٢
» دنيا جاي خوبي است ... :: یکشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٢
» آن چه گذشت ... :: دوشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٢
» اهميت ماتريکس ديدن ... :: چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٢
» جايي براي زيبايي نيست ... :: دوشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٢
» اين كه فقط يك فيلم است ... :: چهارشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٢
» نيايش به درگاه پدر ... :: سه‌شنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٢
» وسوسه يي به نام دوئل ... :: شنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٢
» يك افسانه ي كاملا سينمايي ... :: شنبه ٤ امرداد ۱۳۸٢
» گفت و گو از راه دور ... :: چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٢
» اين كه بي خوابي نيست ... :: یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٢
» مهم اين ست كه او باشد ... :: جمعه ٢٧ تیر ۱۳۸٢
» تو اين دنيا بمير و آزادي ابدي رو پيدا كن ... :: پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٢
» درباره ي يك تقديم نامه و چرت بعد از ظهر ... :: سه‌شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٢
» به من رحم داشته باشيد ... :: دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٢
» ديگه هيچ كسي به هيچ چيزي اعتقاد نداره ... :: شنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٢
» چي شد كه به اين جا رسيديم ... :: جمعه ۱۳ تیر ۱۳۸٢
» داشتن و نداشتن ... :: پنجشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٢
» خفه شو و ورق بده ... :: چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٢
» حقايق درباب كركره ها و پارس آنلاين ... :: سه‌شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٢
» پستوخانه ي ادبيات و تياتر ... :: پنجشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٢
» چنين گفت ديويد كوئپ ... :: سه‌شنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٢
» اين صداي توپ پود يا صداي قلب من ... :: چهارشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٢
» پاييز پدر سالار .... :: جمعه ٩ خرداد ۱۳۸٢
» ناگهان عباس نعلبنديان ... :: پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٢
» زندگي اين جوري مي گذرد ... :: چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٢
» چي شد كه اين جوري شد ... :: دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٢
» چه لذتي دارد اين تراژدي ... :: شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٢
» وقتي از حكومت نظامي حرف مي زنيم ... :: شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٢
» اين جا همه ي آدم ها اين جوري ند ... :: جمعه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٢
» جهنمي به نام لس آنجلس ... :: پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٢
» شنا خلاف جهت آب ... :: یکشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٢
» تو از كجا پيدا شدي ... :: جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٢
» زير بارون ... :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٢
» روزگار سپري شده ي جناب سرهنگ ... :: سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٢
» در باب سينماي نوين افغانستان ... :: چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٢
» تولد يك ساز نو ... :: سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٢
» چشم اميدو ببر از آسمون ... :: دوشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٢
» وقتي كلام معجزه مي كند ... :: چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٢
» عاقبت اعمال خشونت آميز ... :: چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٢
» ديدار در باغ فردوس ... :: شنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٢
» آداب تماشاي هري پاتر ... :: جمعه ۱٥ فروردین ۱۳۸٢
» بله ، رسم روزگار چنين ست ... :: پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٢
» يك عاشقانه ي آرام ... :: دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٢
» خانه ي نمره ي دويست و بيست و يك كوچه ي بايكر ... :: یکشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٢
» يك حادثه ي دراماتيك ... :: جمعه ۸ فروردین ۱۳۸٢
» وقتي بيلي وايلدر مرد ... :: پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٢
» تنهايی کارآگاه مارلو ... :: چهارشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٢
» درباره ي پنج برنده ي اسكار ... :: سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳۸٢
» شايد حرف آخر ... :: دوشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٢
» دست پخت هاي مختلف ... :: یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٢
» اميد به آينده و باقي قضايا ... :: شنبه ٢ فروردین ۱۳۸٢
» طعم تلخ ... :: جمعه ۱ فروردین ۱۳۸٢
» از ميان آن همه تصوير ... :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸۱
» كابل به روايت پرويز كيمياوي ... :: جمعه ٢۳ اسفند ۱۳۸۱
» حقيقت و مرد دانا ... :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸۱
» چگونه مي توان ساعت را كوك كرد ... :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۱
» من زير نگاهم از همه طرف ... :: جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸۱
» رهايي در كم تر از سي ثانيه ... :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۱
» چنين گفت جان فورد ... :: جمعه ٩ اسفند ۱۳۸۱
» بوگارت لعنتي ... :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۱
» وقتي حرف مي زنيم ، از چه حرف مي زنيم ؟ :: جمعه ٢ اسفند ۱۳۸۱
» زندگي اين جوري هم مي گذرد ... :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۱
» يك تكه از كوكائين ... :: جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸۱
» درباره ی مرد بدون گذشته ... :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸۱
» چرا کسی خلاصش نمی کنه ؟ :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸۱
» زندگي در ترومپت … :: یکشنبه ٦ بهمن ۱۳۸۱
» فاجعه ي قرمز و ديگران ... :: شنبه ٥ بهمن ۱۳۸۱
» من همه ي عمر كافه چي بودم ... :: جمعه ٢٧ دی ۱۳۸۱
» درباره ي مچاله شدن ... :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳۸۱
» خارش هفت ساله ... :: شنبه ٢۱ دی ۱۳۸۱
» وقتي از مرگ حرف مي زنيم ... :: جمعه ٢٠ دی ۱۳۸۱
» درباره ي دروغ ... :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸۱
» سيب هاي ترش ، سيب هاي شيرين ... :: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۸۱
» وقتي از عشق حرف مي زنيم ... :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸۱
» پايان هاليوودي ... :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۱
» هيچ كس كامل نيست ... :: یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸۱
» يك كارآگاه ايراني ... :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸۱
» آخرين تانگو با كاليگولا ... :: جمعه ٦ دی ۱۳۸۱
» شنل قرمزي و گرگ ... :: چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸۱
» سايه ي شميم بهار ... :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸۱
» هنوز تلخی اين فيلم برايت کم است ... :: دوشنبه ٢ دی ۱۳۸۱
» آشوب به سبك فينچر ... :: یکشنبه ۱ دی ۱۳۸۱
» اهميت تلخ بودن ... :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۱
» وقتي همه بي خواب مي شويم ... :: جمعه ٢٩ آذر ۱۳۸۱
» عشق ممنوع :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۱
» بيليارد بعد از سارا ... :: چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸۱
» يك راه در رو ... :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۱
» پيش چشم م جهان عوض شده است ... :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸۱
» وقتي از ميم حرف مي زنيم ... :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۱
» باسكرويل در باكو ... :: دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۱
» بي اعتنايي :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۱
» همه ي عمر دير رسيديم ... :: پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۱
» باراني معروف آبي ... :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۱
» همان هميشگي ... :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۱
» وبلاگ گلمكاني ... :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۱
» دايي جان ناپلئون : برداشت اول :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۱
» بازگشت يكه سوار ... :: شنبه ٩ آذر ۱۳۸۱
» شايد وقتي ديگر ... :: پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸۱
» زندون دل ... :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸۱
» يك وبلاگ براي گلمكاني ... :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۱
» همه چيز روبراهه ... :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸۱
» آخرين روزهاي پاييزي ... :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۱
» روز ديگري بمير ... :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۱
» داستان ما و « ميم » ... :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳۸۱
» كشته مرده هاي يك استاد ... :: پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸۱
» داستان ويراني يك آدم ... :: چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸۱
» بيليارد باز به فارسي ... :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۱
» خشونت و ضد خشونت و باقي قضايا ... :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۱
» سه زن بلند بالا ... :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۱
» شب پاييزي ما ... :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳۸۱
» مهماني كوچك ... :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۱
» دوست م داشته باش ... :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸۱
» فيلم هاي عمر و يكي دو نكته ... :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۱
» نام من جان فورد ست ... :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۱
» امان از بهروز افخمي ... :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۱
» بوي خوش زن :: شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۱
» دنيا چه قدر كوچك ست ... :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳۸۱
» توي تاكسي تا ونك ... :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸۱
» سيگار دود پيپ و باقي قضايا ... :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۱
» يادم هست ، يادت نيست ... :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۱
» داستان ديگري از كافكا :: شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۱
» اتاق وحشت : ديدار دوم :: جمعه ٢٦ مهر ۱۳۸۱
» كودتاي شاه شجاع :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۱
» يك داستان زن و شوهري :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸۱
» واقعا ؟ :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۱
» مرگ و دختر جوان :: یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۱
» فراموشخانه ي افخمي : برداشت دوم :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۱
» آلفرد هيچكاك ؛ خانم ها و باقي قضايا ... :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۱
» قاعده ی بازی :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳۸۱
» ايستادن ميان دو درخت :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸۱
» ما و پدربزرگ ها :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸۱
» شميم بهار افسوس مي شود ... :: جمعه ٥ مهر ۱۳۸۱
» بهشت بر فراز تهران :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸۱
» همه چي تموم شد :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۱
» مردي با سداي قناري هايش :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۱
» ماياكوفسكي در ملكوت :: جمعه ٢٩ شهریور ۱۳۸۱
» دو روايت درباره ي سينماي اروپا :: جمعه ٢٩ شهریور ۱۳۸۱
» در حاشيه ي هفته ي فيلم موج نوي فرانسه :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸۱
» وحدت به روايت آقاي كافكا :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۱
» چند كلمه درباره ي امير نادري ... :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۱
» جشن ششم و چند نكته ... :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳۸۱
» چخوف منو نديدي ؟ :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳۸۱
» قصه ی کوتوله ها و باقی قضايا ... :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸۱
» بوي حسادت و داستان حاتمي كيا :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸۱
» بهروز افخمي و آسمان سياه شب :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۱
» خواب شيرين فرهاد ... :: جمعه ۱٥ شهریور ۱۳۸۱
» دارند می آيند ! :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸۱
» روزا با همديگه فرقي ندارن ... :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸۱
» كاش يك بار ديگر ... :: دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۱
» كتاب هاي با شكل تازه :: شنبه ٩ شهریور ۱۳۸۱
» گر حكم شود كه مست گيرند ... :: شنبه ٩ شهریور ۱۳۸۱
» برباد رفته :: جمعه ۸ شهریور ۱۳۸۱
» خداحافظ عرق سگي ... :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸۱
» آماتور بازي و باقي قضايا :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸۱
» آينده ي سينماي نو :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳۸۱
» رفع توقيف يا حذف خبر ؟ :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۱
» توقيف هفته نامه ی سينماي نو :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸۱
» دايره‌‌‌‌ی‌بسته‌ :: شنبه ٢ شهریور ۱۳۸۱
» سينمای نو در آستانه ی تعطيلی ؟ :: شنبه ٢ شهریور ۱۳۸۱
» دو پادشاه در اقليمی نگنجند ... :: جمعه ۱ شهریور ۱۳۸۱
» زندان زنان‌ : يک نگاه :: جمعه ۱ شهریور ۱۳۸۱
» چگونه فيلم نامه بنويسيد ؟ :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸۱
» از همه ممنون :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۱
» چگونه بليت نمايش خصوصي فيلم ها را به دست آوريد ؟ :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۱
» چگونه امضاي سينماگران را به دست آوريد ؟ :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۱
» رفقا خوش باشيد ! :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۱
» در زندان زنان بسته می شود ؟ :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۱
» شنبه روز بدي بود ... :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۱
» در مورد نگين چي مي گين ؟ :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۱
» چگونه يک منتقد سينما شويم ؟ :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳۸۱
» فيلم های بد چرا ساخته می شوند ؟ :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۱
» خاك سرخ :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۱
» ژان لوک گدار می گويد : :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۱
» هيچکاک می گويد : :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۱
» اوني كه به ما نپريده بود ... :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۱
» کتابخانه :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸۱
» معذرت :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸۱
» جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸۱ :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸۱
» دوستان ؛ واقعا كه ! :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۱
» باز هم رفاقت بچه ها ! :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۱
» زمانه عوض شده ... :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۱
» لوگوي شمال از شمال غربي :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۱
» نفرين ابدي بر خواننده ي اين برگ ها :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۱
» بهروز افخمي :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۱
» قضيه ی نقد فيلم :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳۸۱
» گزارش اقليت :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۱
» چراغ ها را من خاموش مي كنم :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۸۱
» موزيکال پلنگ صورتی :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۸۱
» جويل شوماخر در باجه ي تلفن :: دوشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۱
» ستاره هايی که من دادم :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳۸۱
» زنگ خطر :: شنبه ٥ امرداد ۱۳۸۱
» هاليوود ريپورتر و هفته نامه ي سينماي نو :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳۸۱
» موقعيت و مخاطب :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳۸۱
» آقامون ‌فينچر :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۱
» نسل سوخته :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۱
» سلطان هاليوود :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۱
» چرا شمال از شمال غربي ؟ :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۱