شُمال از شُمالِ غربی

سینما و ادبیات ـ نوشته‌ها و ترجمه‌های نویسنده‌ی این وبلاگ را بی‌اجازه در هیچ سایت، وبلاگ و نشریه‌ای منتشر نکنید.

به حُرمتِ اربعین...


 

 

علی مصفّا: در خبرها آمده بود شورای صنفی نمایش، به حُرمتِ اربعین، تحریم سینما آزادی را لغو کرد و حواله‌ی اکرانِ فیلمِ من و زیبا را صادر کرد. فیلمِ پلّه‌ی آخر که قراردادش را قبل از من و زیبا ثبت کرده بود و تاریخ هشتم آذر ماه برای اکرانش تعیین شده بود، به دلیل تحریمِ سینما آزادی توسط همین شورا بهترین فرصت برای اکرانش را از دست داد و بعد با پیشنهاد اکران در سینما فرهنگ از تاریخ سیزده دی مواجه شد که ما، به‌خاطر اکران نامناسب، ناقص، تک‌سئانس بودن و به صلاح‌دید پخش‌کننده‌ی محترم، آقای شایسته، آن را نپذیرفتیم و به آن اعتراض کردیم.

بلافاصله همین اکران در سینما فرهنگ به فیلم من و زیبا پیشنهاد شد که تهیه‌کننده‌ی محترم آن فیلم هم آن اکران را نپذیرفت و اعتراض کرد و پیرو آن شورای صنفی نمایش به‌یک‌باره تحریمِ سینما آزادی را فراموش کرد و با اکرانِ فیلمِ ایشان در سینما آزادی موافقت کرد و، با بی‌انصافیِ تمام، حقّ مسلّم و ثبت شده‌ی اکرانِ فیلمِ پلّه‌ی آخر در سینما آزادی را به فیلم دیگری واگذار کرد و به حُرمتِ اربعین حقّ مرا ضایع کردند.

  
نویسنده : مُحسنِ آزرم ; ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱