شُمال از شُمالِ غربی

سینما و ادبیات ـ نوشته‌ها و ترجمه‌های نویسنده‌ی این وبلاگ را بی‌اجازه در هیچ سایت، وبلاگ و نشریه‌ای منتشر نکنید.

راه‌نمای تلفّظِ نام‌های چینی... [یک پُستِ بخصوص]

.... چندماه پیش، هشتم فروردینِ هشتادوهشت، توی یکی از پُست‌هایی که، درواقع، یادداشت‌های پراکنده‌ای‌ست در یک پُست، نوشته بودم که «داشتم کتابِ «Lust, Caution» [چاپِ پنگوئن] را می‌خواندم که مُنتخبِ داستان‌های «اِیلین چانگ/ Eileen Chang» است و پنج شش مُترجمِ درست‌وحسابی داستان‌هایش را از چینی به انگلیسی ترجمه کرده‌اند. داستانِ اصلی، قاعدتاً، همین «Lust, Caution» است که عُنوانِ کتاب هم شده و البته، شُهرتِ فیلمی که «آنگ لی» براساسش ساخته، در این انتخاب بی‌تأثیر نیست. خلاصه این‌که دیدم انتهایِ کتاب یک «راه‌نمایِ تلفّظ» چاپ کرده‌اند که واقعاً به‌دردبخور است؛ هم راه‌نمای مصوّت‌هاست، هم صامت‌ها. و همین‌جور که داشتم سعی می‌کردم کلمات را آن‌جور که نوشته تلفّظ کنم، چشمم افتاد به چیزی که خیلی آشنا بود: zh و دیدم ما سال‌های سال است تلفّظ نام کارگردانِ مشهور چین را آن‌طور که دوست داریم به‌زبان میآوریم. این zh را چینی‌ها طوری بیان می‌کنند که صدای j بدهد و ظاهراً که باید کارگردانِ چینی را «جانگ ئیمو» [یا چیزی شبیه به این] بنامیم، نه «ژانگ ییمو»؛ آن‌طور که معمولاً می‌نویسیم. یادم رفت بنویسم که yi را طوری می‌گویند که شبیه ee باشد در Feed...»

و در ادامه‌اش شش‌تا از صامت‌ها را به‌نقلِ از کتاب نوشته بودم. راستش، آن‌روز فکر نمی‌کردم کسی اصلاً حوصله‌ی همچه‌چیزهایی را داشته باشد و این ماند تا کمی پیش، نویسنده‌ی محترم وبلاگِ «گرینگوی پیر»، توی کامنتی، جویای سرنوشتِ بقیه‌ی این صامت‌ها و مصوت‌ها شد. حالا همه‌ی این راه‌نمای تلّفظ را این‌جا می‌نویسم، تا اگر احیاناً کسی خواست بداند نام‌های چینی را (بخصوص حالا که فیلم‌سازانِ چینی روزبه‌روز دارند مشهورتر می‌شوند) چه‌جوری تلفّظ می‌کنند، قاعده و قانونی داشته باشد. امّا سئوالِ آخر: حالا باید چه کنیم؟ «جانگ ئیمو» یا «ژانگ ییمو»؟ کدام‌یکی را باید بنویسیم؟ تلفّظِ درست، یا تلفّظِ معمول و مُتداول به فارسی؟

و البته این پُست، یک پُستِ عادی و معمولی نیست؛ برای همین آن‌را به‌عنوانِ دوّمین پُستِ این چاهارشنبه انتخاب کردم. دیگر تکرار نمی‌شود!

 

 

A Guide to Pronunciation

 

According to the pinyin system, transliterated Chinese is pronounced as in English, except for the following:

 

 

Vowels

 

a: (as the only letter following a consonant): a as in ‘after’

ai: I (or eye)

ao: ow as in ‘how’

e: uh

ei: ay as in ‘say’

en: on as in ‘lemon’

eng: ung as in ‘sung’

I: (as the only Letter following most consonant): e as in ‘me’

I: (when following c, ch, s, sh, zh, z): er as in ‘driver’

ia: yah

ian: yen

ie: yeah

iu: yo as in ‘yo-yo’

o: o as in ‘fork’

ong: oong

ou: o as in ‘no’

u: (when following most consonants): oo as in ‘food’

u: (when following j, q, x, y): ü as the German ‘ü’

ua: wah

uai: why

uan: wu-an

uang: wu-ang

ui: way

uo: u-woah

yan: yen

yi: ee as in ‘feed’

 

 

Consonants

 

c: ts as in ‘its

g: g as in ‘good

q:ch as in ‘chat

x: sh as in ‘she

z: ds as in ‘folds

zh: j as in ‘job

 

  
نویسنده : مُحسنِ آزرم ; ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸