اين هم يکی از کارهای کوبريک...

 

... آدم اگر بخواهد بعد از چند روز وقفه چيزی بنويسد توی وبلاگ‌ش بايد چيز به‌دردبخوری داشته باشد و وقتی چيزی نداشته باشد وبلاگ «بهروز توراني» جای خوبی برای کش‌رفتن‌ست. اين يادداشت کوتاه را بخوانيد که واقعاْ معرکه‌ست. مخصوصاْ برای من که شيفته‌ی کوبريک کبير هستم...

اگر همه‌ی حروف نام کامپيوتر هال(HAL) را به اندازه‌ی يک حرف جلو ببريد، به نام آی‌بی‌ام (IBM)خواهيد رسيد.
استنلی کوبريک، کارگردان راز کيهان (۲۰۰۱ : يک اوديسه‌ی فضايی) در زمان حياتش گفت که اين موضوع به طور کاملاً اتفاقی پيش آمده و عامدانه نبوده است. اما بايد قبول کرد که باورکردنش مشکل است.
در ضمن، حالا فاش شده است که در صحنهی مشهور به سپيده دم انسان در ابتدای فيلم راز کيهان، غير از دوتا از ميمونها که واقعا شمپانزه اند، بقيه بازيگرانی هستند که در پوست ميمون بازی می کنند.
ديگر اينکه، در بيست و دو دقيقه ی ابتدای اين فيلم هيچگونه ديالوگی وجود ندارد.
با تشکر ازمديريت ناحيه جنوب شرق خطوط راه آهن فرست گريت وسترن که بخاطر تاخير در برنامه حرکت قطار، امکان مطالعه و دستيابی به اين نکات را ميسر ساختند.

/ 0 نظر / 68 بازدید