چند کلمه درباره‌ی خوش‌بختی ـــ بخشی از یک شعرِ عبدالوهّاب البیاتی

 

 

...               

دروغ گفته‌اند ـــ           

خوش‌بختی را نمی‌شود خرید         

روزنامه‌ها نوشته‌اند        

دیشب از آسمان قورباغه باریده      

رفیق‌جان

خوش‌بختی را از دستت قاپیده‌اند

کلک زده‌اند

و با طنابِ کلمات

تو را به دار کشیده‌اند

تا در آسمان جایی به تو بفروشند

اشک ریختن فایده‌ای ندارد

خجالت می‌کشم

قورباغه‌ها

خوش‌بختی را از دست‌مان قاپیده‌اند

...

ترجمه‌ی محسن آزرم

عکسی از فیلمِ مگنولیا؛ ساخته‌ی پل تامس اندرسن

/ 0 نظر / 123 بازدید