همیشه گذشته تلطیف می‌شود...

 

 

 

   امروز که فکر می‌کنم می‌بینم در آن شب‌ها احساسِ خوش‌بختی می‌کردم. می‌دانم که همیشه گذشته تلطیف می‌شود، که خاطره آرامش می‌بخشد. شاید هم آن شب‌ها فقط سرد بودند و به طرزی تمسخرآمیز، سرگرم‌کننده. امّا امروز تمامِ آن لحظه‌ها آن‌قدر برایم عزیز و آن‌چنان ازدست‌رفته‌اند که رنجم می‌دهند.

از داستانِ سونیا، نوشته‌ی یودیت هرمان، در کتابِ گذرانِ روز، ترجمه‌ی محمود حسینی‌زاد، نشرِ ماهی، بهارِ هشتادوپنج

   بعدِتحریر: عکس، قطعاً، تزئینی‌ست.

   ویلای آمالیا، ساخته‌ی بنوآ ژاکو

/ 0 نظر / 103 بازدید