عيد خوب‌ست به اين دلايل...


...توي عيد مي‌شود خيلي كارها كرد و به خيلي‌‌چيزها رسيد. مثلا به كتاب‌هايي كه توي همين دوماه جمع شده‌ند و دارند خودشان را به‌رخ مي‌كشند، يا كتاب‌هايي كه همين ديروز از راه رسيدند و جا خوش كردند كنار بقيه...
توي عيد مي‌شود خيلي كارها كرد و به خيلي‌‌چيزها رسيد. مثلا به فيلم‌هايي كه ديدن‌شان از نان شب هم واجب‌ترست، فيلم‌هايي كه خيلي‌سال قبل استاد «هيچكاك» ساخته و هنوز مثل روز اول تر و تازه هستند و آدم از ديدن‌شان كيف مي‌كند و فيلم‌ديدن برايش مي‌شود زندگي...
توي عيد مي‌شود خيلي كارها كرد و به خيلي‌‌چيزها رسيد. مثلا به همه‌ي آن‌چيزهايي كه قرار بوده نوشته شوند و نشده‌ند و مانده‌ند و آدم را به مرحله‌ي انفجار مي‌رسانند، نه كه چيزهاي خيلي مهمي باشند و خيلي‌ها هم منتظرشان باشند، اما چيزهايي هستند كه آدم فكر مي‌كند اگر ننويسدشان، و اگر مكتوب‌شان نكند، آن فايده‌يي كه بايد نمي‌رسد...
توي عيد مي‌شود خيلي كارها كرد و به خيلي‌‌چيزها رسيد. مثلا به همين وبلاگ كه گاهي سرعت نوشتن درش تند و كند مي‌شود و موقعي كه چيزي باشد براي گفتن و حوصله‌يي نباشد، اين هم يك‌جور راه‌ست براي بيرون رفتن از تنهايي...
توي عيد مي‌شود خيلي كارها كرد و به خيلي‌‌چيزها رسيد...

/ 0 نظر / 67 بازدید