صُداع

 

در زندگی روزهایی هست که درد از سر شروع می‌شود؛ پایین می‌آید و دوباره برمی‌گردد سر جای اوّلش؛ جایی‌که شروع شده؛ جایی‌که دست برنمی‌دارد از سرش.

/ 0 نظر / 6 بازدید