در زندان زنان بسته می شود ؟

بابک غفوری آذر : به نظر مي رسد فشارها بر روي فيلم «زندان زنان» هر روز بيش تر مي شود و اگر اين روند ادامه پيدا كند به احتمال زياد فيلم از پرده پايين كشيده خواهد شد. با آن كه نسخه ی فعلي آن بسيار تعديل شده است و با آن چه كه ابتدا تصميم بر ساختش بود تفاوت بسيار دارد اما هنوز حساسيت بر انگيز است و مي تواند دستاويزي براي مخالفان باشد تا به فيلم حمله كنند.
امروز (ديروز ) روزنامه ي كيهان در 2 ستون جداگانه به فيلم حمله كرده بود و عمل مسؤلان وزارت ارشاد در نمايش فيلم را مورد انتقاد قرار داده بود. روزنامه ی رسالت هم در مطلبي تقريبا مشابه ، خواستار واكنش قوه ي قضائيه در قبال نمايش فيلم شده بود. اگر بيانيه ي هفته ي گذشته ي جمعيت زنان انقلاب اسلامي را در كنار اينها بگذاريم ، مي توانيم به شكل گيري روندي براي مقابله با فيلم برسيم. فعلا فرصت را براي تماشاي زندان زنان از دست ندهيد.

/ 0 نظر / 11 بازدید