پیشنهادهایی برای خرید از نمایش‌گاهِ کتاب

 

   نشرِ چشمه

   ـ لب بر تیغ، حسین سناپور ۴٠٠٠ تومان

   ـ ایستادن زیرِ دکلِ برقِ فشارقوی، داوود غّفارزادگان ٢٢٠٠ تومان

   ـ حفره‌ها، گروس عبدالملکیان ٢۴٠٠ تومان

   ـ برای سنگ‌ها، سارا محمّدی اردهالی ٢۶٠٠ تومان

   نشرِ هرمس

   ـ شیوه‌های داستان‌پردازی در هزار و یک شب، دیوید پینالت، ترجمه‌ی فریدون بدره‌ای ١٢٠٠٠ تومان

   مرکزِ نشرِ میراثِ مکتوب

   ـ ترجمه‌ی اناجیلِ اربعه، میرمحمّد باقر بن اسماعیل حسینی خاتون‌آبادی، به‌کوششِ رسول جعفریان، ۶٠٠٠ تومان

   حرفه هنرمند

   ـ فرانسیس بیکن: منطقِ احساس، ژیل دلوز، ترجمه‌ی حامد علی آقایی، ۶۵٠٠ تومان

    جهانِ کتاب

   ـ جاسوسی که از سردسیر آمد، جان لوکاره، ترجمه‌ی فرزاد فربُد، ۵۵٠٠ تومان

   رخ‌دادِ نو

   ـ می ۶٨ در فرانسه، ژیل دلوز، فلیکس گتاری، میشل لووی، آلن بدیو و...، ترجمه‌ی سمیرا رشیدپور و محمّدمهدی اردبیلی، ۴۵٠٠ تومان

   ـ ماتیس در بابِ هنر: مجموعه‌ی یادداشت‌ها و گفت‌وگوها، جک فلام، ترجمه‌ی سیاوش روشندل، ١١٠٠٠ تومان

   ـ درباره‌ی گراماتولوژی: بخش اوّل: نوشتار پیش از حرف، ژاک دریدا، ترجمه‌ی مهدی پارسا، ۴٨٠٠ تومان

   نشرِ ماهی

   ـ در ستایشِ بی‌سوادی، هانس گنوس انسنس برگر، ترجمه‌ی محمود حدّادی، ٣۵٠٠ تومان

   ـ عکّاسی، استیو ادواردز، ترجمه‌ی مهران مهاجر، ۴۵٠٠ تومان

   ـ فاشیسم، کوین پاسمور، ترجمه‌ی علی معظّمی، ۴۵٠٠ تومان

   نشرِ ثالث

   ـ نوت بوک، ژوزه ساراماگو، ترجمه‌ی مینو مشیری، ١٠٠٠٠ تومان

   انتشاراتِ روزنه

   ـ آونگِ فوکو، اومبرتو اکو، ترجمه‌ی رضا علیزاده، ١٢٠٠٠ تومان

   انتشاراتِ فرهنگِ جاوید

   ـ خداحافظ برلین، کریستوفر آیشروود، ترجمه‌ی آرش طهماسبی،‌ ٧۵٠٠ تومان

/ 0 نظر / 124 بازدید