در دنیای تو ساعت چند است؟ از چهارشنبه ۲۳ اردی‌بهشت

نمایش عمومی فیلم در دنیای تو ساعت چند است؟ ساخته‌ی صفی یزدانیان، از همین چهارشنبه، ۲۳ اردی‌بهشت، در سینماهای آزادی، اریکه ایرانیان، پردیس ملت، پردیس کورش، پردیس زندگی، ایران، چهارسو، ماندانا، شکوفه و...

این فیلم را ببینید و دیدنش را به همه‌ی آن‌ها که واقعاً سینما را دوست می‌دارند توصیه کنید.

/ 0 نظر / 145 بازدید