اين جور وقتا مي گن خداحافظ ...

 

مي تونم اين جا بشينم ؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اين همه صندلي خالي هس

اين صندلي مال شماس ؟

قاعدتا صندلي مال نشستنه

سلام

ببخشين دهن م پره ، سلام

شما هميشه رست بيف مي خورين ؟

صبحا شير مي خورم ، اقلا يه ليوان

منظورم ناهار بود

هر وقت مي آم اين جا رست بيف مي خورم

زياد اين جا مي آييد ، نه ؟

شرمنده ، من حافظه ي خوبي ندارم

اختيار دارين . من خودمو معرفي نكردم

فكر مي كنين دير شده ؟

هميشه مي شينم كنار اون تابلوئه

تابلوي عجيبيه

خوبه آدم جايي بره كه عجيب باشه

ببخشين تعارف نكردم ، شما رست بيف نمي خورين ؟

هوس پيتزا كردم ؛ پيتزاي آبدار . خوردين تا حالا ؟

خودتون كه گفتين ، من هميشه رست بيف مي خورم

پس يه بار مهمون تون مي كنم . بايد بخورين

گفتين رست بيف نمي خورين ؟

هوس كوكتل كردم . بوش نمي آد ؟

باز هم شرمنده ، بيني م بدجوري گرفته

اين رست بيف هم بوي خوبي داره

ولي من غذامو با دهن م مي خورم

اختيار دارين ، نمي خواستم شما رو با فيل مقايسه كنم

حالا كه كردين

شوخي كردم ، بايد ببخشين

قصه ي اين پيتزاي آبدار چي بود ؟

خواستم ببينم شما چي مي گين

لابد نتيجه هم گرفتين

باور كنين من اون قدرا هم كه شما فكر مي كنين خنگ نيستم

كجاي دنيا پيتزاي آبدار مي پزن ؟

هر جا دوست داشته باشن

قضيه چيه ؟

رو پيشوني م چيزي نوشته ؟

نه ، حرفاتون يه كم بو مي ده

آهان ، پر چونه گي كردم . بازم بايد ببخشين

شما منو تعقيب مي كنين ؟

يعني برا اين كار كسي به م پول مي ده ؟

پس يه دعواي شخصيه

فكر نكنم قيافه م شبيه بوكسورا باشه

حتا سالادم نمي خورين ؟

ممنون ، يه لقمه از اين كوكتل مي خورين ؟

من ديگه سيرم ، جا ندارم

آدم وقتي سيره حوصله ش سر جاشه

باور كنين نمي فهمم چي مي گين

ديگه دارم به خودم شك مي كنم

شما فيلسوفين ؟

به آدم تنها مي گن فيلسوف ؟

اسم ديگه شو خودتون بگين

اجازه مي دين ؟

اجازه ي مام دست شماس

خب ، دل م مي خواست باهاتون حرف بزنم

چرا فكر كردين من شبيه يه گوش م ؟

فقط حدس زدم . ايرادي داره ؟

ايرادش اينه كه من نفهميدم داستان چيه

ببينين ؛ خب من يه ذره خجالتي م

از اول هم فهميدم كم رويين

يه ذره هم تنهام ، هيچ دوستي ندارم

باهاتون هم دردي مي كنم

گفتم باهاتون حرف بزنم اقلا آروم شم

بازم لطف دارين به من

اگه دل تون بخواد با هم يه قراري بذاريم

چرا بايد قرار بذاريم ؟

من كه نگفتم مجبورين

كوكتل تون يخ كرد ، نمي خورين ؟

حس مي كنم سيرم

پس حوصله تون سر جاشه

چيزي مي خواين بگين ؟

آره ، اين جور وقتا مي گن خداحافظ

مي تونم بازم ببينمتون ؟

شايد بازم هم ديگه رو ديديم

شما هر روز مي آيين اين جا ؟

فكر مي كنم از فردا رستوراناي ديگه رو امتحان كنم

ولي من بازم مي آم اين جا

اون ديگه ميل خودتونه

آره

خداحافظ

 

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
حسام

می دانم پولانسکی را دوست داريد اما فکر نکنم تا به حال از « بچه رزمری » اينجا چيزی نوشته باشيد. يکی ديگر از شاهکارهای مسلم استاد. با آن لالايی جادويی اش...

شاپرک

آره ... بهترينش همون خداحافظ گفتنه البته به شرطی که بعد از خداحافظ ديگه آدم نشينه و حرفا رو دوره کنه و خودشو عذاب بده ... به شرط اينکه همه چی با خداحافظ گفتن تموم بشه

فاطمه

من چشم به در دارم .... تا آنکه تو باز آيي .... اي مهر جهان افروز .... اي صبح تماشايي .... يک عمر جدايي را .... با ياد تو سر کردم .... امير شکيبايان .... تا چند شکيبايي