من مالکِ من نیستم ـــ بُریده‌ای از یک شعرِ محمود درویش

 

             

                                 

مالکِ این دریا منَم                            

مالکِ این هوای مه‌آلود منَم                    

مالکِ این نام منَم               

ــ نامی که روی تابوت اشتباه می‌نویسندش          

امّا من که لبریزم از دلیلِ سفر            

مالکِ من نیستم            

من مالکِ من نیستم                

مالکِ من نیستم من              

 

ترجمه‌ی محسن آزرم               

/ 0 نظر / 120 بازدید