برای هرچه زمانی است...

 

... برای هرچه زمانی است و هر مطلبی را زیر آسمان وقتی است. وقتی برای ولادت و وقتی برای موت. وقتی برای غرس نمودن و وقتی برای کندن مغروس. وقتی برای قتل و وقتی برای شفا...

از کتابِ جامعه‌

/ 0 نظر / 7 بازدید