زير بارون ...


... بوي موهات زير بارون
بوي گندم زار نمناك
بوي سبزه زار خيس
بوي خيس تن خاك
...
قلب تو شهر گل ياس
دست تو بازار خوبي
اشك تو بارون روي
مرمر ديوار خوبي
اي گل آلوده گل من
اي تن آلوده ي دل پاك
دل تو قبله ي اين دل
تن تو ارزوني خاك ...


/ 3 نظر / 85 بازدید
نوشی

و اين بار چی شد که ياد ستار افتادين؟ بارون سيل‌آسا؟ به هر حال خوب و خوش باشين

کاوه

بابا ستار ...... موفق باشيد

majid

نمی دونم چرا بين اين همه مطلب که خوندمشون برای اين روی پيامهادکليک کردم.شايد چون فکر می کردم کشف خودمه. راستی شما مطبوعاتيها چرا يه سايت نمی زنين واسه خودتون.