وقتي از عشق حرف مي زنيم ...


زماني اگر عاشق كسي شديد ، براي هميشه دوست ش خواهيد داشت ـ فقط شايد نه به اندازه ي نفر بعدي !

وارن بيتي/ 2 نظر / 4 بازدید
peman

يادت هست شکوه علفزار را و وعاشقی ناتالی وود ووارن بيتی لعنتی که اخرش رفت و با يه زنه ای عروسی کرد . و اخرای فيلم انجا که ناتالی وود به پيش او می ايد وبا چه حسرتی به زن وبچه او می نگرد ...