در ستایشِ چیزهای روشنِ مُبهم ـ بُریده‌هایی از یک شعرِ آدونیس

 

 

 

چه زنی ــ

اشک می‌بارد این ابر

 

برهنه می‌رقصد

دریا

برهنه می‌خوابد

دریا

 

عشق ــ

ابدیّتی که لحظه‌ای می‌پایَد

نفرت ــ

لحظه‌ای که تااَبَد می‌پایَد

 

شاد است دریا

سرِ ماندن ندارد

لحظه‌ای حتّا

 

یارِ خستگی‌ست

برف

برادرِ پیری‌ست

برف

 

فریاد نمی‌زند ابر

حرف نمی‌زند ابر

امّا

گفتنی‌ها را می‌گوید ابر

 

غبار ــ

برادرِ جسم‌ و

دوستِ جان

 

هرچیزی

به‌سوی مرگ می‌رود

غیرِ آدمی

که مرگ به‌سوی او می‌رود

 

ناامیدی عادت‌َ‌ست و

امیدْ ابتکار

 

نوری که دورَ‌ست

نزدیک‌تر از تاریکیِ نزدیک‌َ‌ست

فاصله

توهّم‌َ‌ست معمولاً

 

تمامی ندارد

طغیانِ نوجوانیِ آب

 

خوش می‌خوانَد

این سنگی که خواب‌َ‌ست

 

سایه‌ی گُل

گُلی‌ست پژمرده

 

تاریکی ــ

می‌نشیند و چشم‌ ‌باز می‌کند

روشنایی ــ

می‌ایستد و چشم باز می‌کند

 

خیال ــ

معصومیتی‌ که می‌گریزد و

زنده می‌مانَد

 

نوشتن ــ

خانه‌ای که بنا می‌شود

و ناتمام می‌مانَد

برای خانواده‌ی آواره‌اش

برای الفبا

 

سنگ‌ها

اعتنا نمی‌کنند به آوازِ آب

 

صدا

سپیده‌ی حرف‌َ‌ست

 

راهی به خانه‌ی آفتاب نیست

 

نورْ

تنِ آفتاب‌َ‌ست و

آفتابْ

زنی

با جامه‌ای به تن

 

سجده می‌کند نور

برابرِ نوری دیگر

 

اندیشه

بازمی‌گردد مُدام

شعر

بازمی‌رود مُدام

 

راز ــ

خانه‌ی زیبایی

که به کارِ زندگی نمی‌آید

 

دریا ــ

جنگلی که می‌رقصد

ابر ــ

جنگلی که می‌رود

 

ابر ــ

کتابی که آب

برای یکی می‌نویسدش

برای زمین

 

کف ــ

کتابتِ موج و

ساحلْ

ورق‌های کتاب

 

نور ــ

یقینِ سایه و

سایه

توهّمِ نور

 

ستاره‌ها ــ

الفبایی که فضا را می‌نویسند

 

نور ــ

تنی که تنها دو دستش را می‌بینیم

آب ــ

تنی که صورتش را نمی‌بینیم

 

آفتاب

تکرار می‌کند نورش را

 

آبْ

کودکیِ ابرَ‌ست

 

 

ابر ــ

پیرهنی

که برازنده‌ی هر تنی نیست

 

آواز نمی‌خوانَد دریا

دریا را برای رقص آفریده‌اند

 

شاخه ــ

پیرهنی

برازنده‌ی تنی که هواست

 

باغ ــ

زنی که تنَش خاک‌َ‌ست و

پیرهنش علف

 

ترجمه‌ی محسن آزرم

بعدِتحریر: عکس، صرفاً، تزئینی‌ست.

بازگشت، ساخته‌ی آندری زویاگینتسف

 

/ 0 نظر / 7 بازدید