این‌روزها که می‌گذرد، هر روز...

 


  مثلِ بعدازظهرِ پنج‌شنبه‌ای که امروز بود و همه‌اش صرفِ تماشای ویترینِ کتاب‌فروشی‌ها و ورق‌زدنِ کتاب‌های کهنه و خاک‌خورده شد.

  عکس کارِ استفانّو سانتوچی؛ روزِ ۲۹۳ از ۳۶۵ روز                           

 

/ 0 نظر / 4 بازدید