چگونه بليت نمايش خصوصي فيلم ها را به دست آوريد ؟


كار سختي نيست . اصلا كار سختي نيست . فقط كمي پرس و جو لازم دارد . كمي هم رو و چيزهاي ديگري كه ضرورتي ندارد اين جا از آن ها نام ببريم .
اول از همه بايد ببينيد اين نمايش هاي خصوصي را چه كسي برگزار مي كند . تهيه كننده ؟ كارگردان ؟ پخش كننده ؟ يا يك نشريه ي وزين سينمايي ؟ به هر حال اين موارد با هم متفاوت اند ؛ هر چند نتيجه شان يكي است .
سعي كنيد يك دوست يا آشنا را جلوي در سينما پيدا كنيد . اگر يك بازيگر باشد بهتر است ؛ حتا يك بازيگر تلويزيوني . اگر بازيگر همان فيلم باشد كه ديگر نان تان توي روغن است . اگر نتوانستيد اين كار را بكنيد دنبال كارگردان آن فيلم بگرديد . اگر پيدايش كرديد مخ اش را بخوريد ، زمين و زمان را به هم ببافيد . از فيلم هايش تا مي توانيد تعريف كنيد و بگوييد بزرگ ترين فيلم سازان جهان را توي جيب اش جا مي دهد . اين حرف ها دل سنگ را آب مي كند ؛ دل آقاي كارگردان كه سهل است . اما اگر از بخت بد كارگردان را هم نديديد دست به دامن مشهورترين منتقدي شويد كه آن دور و بر است ؛ خصوصا منتقدي كه معمولا نقدهاي مثبتي راجع به فيلم هاي آن كارگردان نوشته است . كمي از نوشته هاي او تعريف كنيد و اگر شد شماره تلفن اش را بگيريد و قول بدهيد در كلاس هاي نقد و تحليل فيلمي كه برگزار مي كند شركت مي كنيد . بعد هم قضيه را مطرح كنيد . به هر حال يك اتفاقي مي افتد !

/ 0 نظر / 6 بازدید