سيگار دود پيپ و باقي قضايا ...

... سيگار را ديده ييد كه مي سوزد و دود مي كند ؟ كه كاغذش آتش مي گيرد و سياه مي شود ؟ كه همان كاغذ و توتون هايي كه تويش ست كم كم تبديل مي شوند به خاكستر؟ كه خاكستر تكان اگر نخورد همان طوري مي ماند تا يك جوري بالاخره بيفتد ؟
توتون هاي توي پيپ را ديده ييد كه مي سوزند و دود مي شوند ؟ كه حجمي از توتون گرمي گيرد ؟ كه آتش همه ي توتون را زرد مي كند ؟ كه رنگ آتش مي كند ؟ كه اين توتون ها آن قدر مي سوزد كه دست آخر فقط كپه يي خاكستر مي ماند توي پيپ ؟...

/ 3 نظر / 6 بازدید
شاپرك

اِه! ديدم چه بوي خوبي مياد! نگو از وبلاگ تو بوده. پس تو توي وبلا گت پيپ روشن كردي!!!

موسي خان

آره ديدم! جنابعالي و شاپرك خانم! باهم نسبتي دارين؟

محسن آزرم

موسي خان . عرض سلام . باز هم خوش آمدي. اما من و شاپرك نسبتي به هم نداريم . بايد داشته باشيم ؟