بدون هيچ توضيحي ...

 

... خب‌،‌آدم گاهي هم اين‌جوري مي‌شود.نه حوصله‌ي خودش را دارد و نه حوصله‌ي ديگران را.مي‌نشيند فيلم مي‌بيند و غر مي‌زند فقط.توي داستان‌ها مي‌گردد پي چيزي كه قرار نيست باشد و بابت همين هم دل‌خور مي‌شود.چه مي‌شود كرد؟اسم‌ش فقط بي‌حوصله‌گي ست.هيچ‌چيز ديگري هم نيست.من هم چند وقتي هست كه اين‌جوري شده‌م.زياد از حد احساساتي و شايد رمانتيك.اين‌را هم اضافه مي‌كنم به همه‌ي معايبي كه دارم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

حالا شايد يك‌روزي كه حال و روزم بهتر بود دوباره بنويسم .همين.چيز ديگري هم لازم ست بگويم؟

 

/ 0 نظر / 75 بازدید