پيش چشم م جهان عوض شده است ...


... برويد سري به وبلاگ محمد شريف سعيدي بزنيد و غزل هاي ش را بخوانيد . غزل هاي يكي از بهترين غزل نويسان افغان كه آرام و بي صدا غزل هاي ش را مي نويسد تا همه بخوانند ؛ اگر بخوانند .يادم نيست هيچ وقت او را ديده م يا نه . گمان م اما اين ست كه دست كم يك بار او را ديده باشم . شايد هم اشتباه كنم . اما چه فرقي مي كند ؟ شريف سعيدي تا چند سال پيش ايران بود . حالا اما ساكن سوئد ست . قضيه هم مثل روز روشن ست . غزل مسخ را بخوانيد ...شب سپيد ست وماه قير افشان قسمت آسمان عوض شده است
کهکشان لکه زار زاغ و زغن طالع کهکشان عوض شده است
مردمان با سر برهنه و پو چ در خيابان وکوچه سر گردان
پای شان در هوا تماشايي ست شکل شان ناگهان عوض شده است
شيخ از چپ روان سوی مسجد کافر از راه راست آينده ست
منطق عابران به هم خورده ست راه های جهان عوض شده است
دهن م طعم شو کران دارد می روم رو به روی آيينه
می کنم باز تا دهان م را عقربی با زبان عوض شده است
می روم زيگ زاگ و سر گردان مثل مستان شام يک شنبه
دور من چرخ می خورد دنيا پيش چشم م جهان عوض شده است ...


/ 3 نظر / 6 بازدید
شاپرك

از حالا به بعد محمد شريف سعيدی برای من يه اسم آشنا شد . يه اسم آشنا که برام يه سری چيزا رو تداعی ميکنه.

روزبه شهنواز

از اينكه وب لاگ به اين خوبي را معرفي كرديد سپاس گزارم .

yelo

امروز سه شنبه است و هنوز..............