موزيکال پلنگ صورتی


بله ؛ همه چيز دارد يک جور ديگر می شود و همه ی آن چيزهايی که قبلا ديده ايم هم دارد تغيير شکل می دهد . بحث ژنتيک و زيست شناسی و اين حرف ها نيست . من هم اهل ژنتيک و زيست شناسی و اين حرف ها نيستم . بحث درباره ی سينما ست . همان چيزی که من و خيلی های ديگر هلاک اش هستيم و يا ظاهرا جوری رفتار می کنيم که اين جوری به نظر برسد . همه ی کشته مرده های پلنگ صورتی حتما کشته مرده ی بليک ادوارز هم هستند . اصلا مگر می شود کسی اين مجموعه فيلم را ديده باشد و از آن لذت نبرده باشد. ما ( خودم و کسانی مثل خودم را می گويم ) پلنگ صورتی را فقط با آن کارتون بامزه اش نشناختيم ؛ براي ما پلنگ صورتی فيلم هاي جذاب و فوق العاده ي بليك ادوارز هم بود . گيرم كه خيلي ها با پز روشنفكري قلابي شان اين فيلم ها را رد كردند و وقعي به آن ها نگذاشتند . واقعا مهم نبود و مهم هم نيست . طبق يك نظريه ي قديمي باز هم زمان پيروز شد و طرفداران پلنگ صورتی نشان دادند كه حق با آن هاست . مي دانم دارم حاشيه مي روم ؛ اما حتما قبول داريد كه حاشيه رفتن خيلي شيرين است و لذت دارد ؛ شايد مثل شكلات هاي مرسي . ولي بايد از يك جا شروع ميكرديم و مي رسيديم به اين جا كه بليك ادوارز دارد براساس مجموعه فيلم هاي پلنگ صورتی خودش موزيكالي را براي برادوي ، قلب تياتر امريكا مي سازد . همه مي دانند كه پيتر سلرز بعد از اين مجموعه فيلم به اسم و رسم اش رسيد و هنري مانچيني هم با آن تم فوق العاده اي كه ساخت شهرت خودش را جهاني كرد . بليك ادوارز هنوز نگفته كه چه كسي قرار است نقش اين كارآگاه دست و پا چلفتي يعني كلوزو را بازي كند . طبق معمول بازار شايعه ها و حرف هاي در گوشي گرم است و مي گويند كوين اسپيسي قرار است اين نقش را بازي كند . البته در اين كه اسپيسي هنرپيشه ي با استعدادي است و كشته مرده ي كلوزو هم هست هيچ شكي نداريم ولي خب قبول مي فرماييد كه بايد تا زمان اجرا دندان روي جگر گذاشت و صبر كرد . راستي به شخصه براي خودم كه نمي توانم آن اجرا را روي صحنه ي يكي از تياترهاي برادوي متاسفم . اگر شما هم براي خودتان متاسفيد ؛ من هم با شما همدردي مي كنم .

6305308748.01.LZZZZZZZ.jpg

/ 0 نظر / 4 بازدید