تکّه‌ای از کازابلانکا ...

 

رنو: آخه تو رو به‌خدا، چی تو رو کشونده به کازابلانکا؟

 

ریک: واسه‌‌یِ خاطر سلامتی‌ام اومدم. من واسه‌یِ آبِ کازابلانکا اومدم این‌جا.

 

رنو: آب؟ کدوم آب؟ ما که توی بیابون هستیم!

 

ریک: بهم اطلاعات عوضی دادن!

 

رنو: آهان!

 

 

 

 

 

پی‌نوشت: روزنامه‌ی‌ِ هم‌میهن توقیف شد. به همین سادگی...

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 48 بازدید