سه زن بلند بالا ...


اين بار بهتر ست اشاره يي بكنم به وبلاگي كه چند وقتي ست آمده و بي سر و صدا كارش را مي كند . سه زن بلند بالا يك وبلاگ ادبي ست . يك وبلاگ جدي كه پا را از محدوده ي خودش فراتر نمي گذارد و در محدوده ي خودش به بهترين ها مي پردازد . شانتال كه نويسنده ي اين وبلاگ ست گفته كه نام ش مستعار ست . گفته كه دوستان ش او را به اين اسم صدا مي كنند . راست ش براي من خيلي مهم نيست كه اسم واقعي ش چيست . شانتال هر كسي كه باشد دارد خوب مي نويسد . ادبيات را خوب بلد ست و خوب مي داند كه چه جوري بايد بنويسد . سه زن بلند بالا يكي از جدي ترين وبلاگ هايي ست كه اين چند وقته مي خوانم . اگر شما هم دغدغه ي ادبيات داريد حتما سري به اين جا بزنيد . ضرر نمي كنيد !

/ 2 نظر / 17 بازدید
amir

omid varam hameh ein shantal pirooz bashand

حسن ملايي ( حجم سبز )

ووو ه ه ه وولك دمت گرم!داشتم دق مي كردم.خدا وكليلي خيلي خوشحالم كردي. مرديم آنقدر نقدهاي بد خواندم .از معرفي اين وبلاگ بسيار كيف كردم. خدا كنه از اون وبلاگهايي باشه كه همينطور ادامه بدن. باز هم متشكر از شما !