پست های ارسال شده در مهر سال 1383

اين من‌م كه اين‌جا هستم، اين من‌م كه با شما هستم...

  ...در اين كه «ژان‌لوك گدار»، مرغ يك‌پاي سينماي فرانسه، يكي از غريب‌ترين آدم‌هاي روي زمين‌ست، شك نبايد كرد. كارنامه‌ش، فيلم‌هاي ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 92 بازدید

اين من‌م كه اين‌جا هستم، اين من‌م كه با شما هستم...

  ...در اين كه «ژان‌لوك گدار»، مرغ يك‌پاي سينماي فرانسه، يكي از غريب‌ترين آدم‌هاي روي زمين‌ست، شك نبايد كرد. كارنامه‌ش، فيلم‌هاي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 83 بازدید