پست های ارسال شده در اسفند سال 1384

حتي نفهميدي منظورم چيست...

                                                                                                                                                       «رومن گاري» در يكي از فصل‌هاي اول رمان «خداحافظ گاري كوپر» مي‌نويسد كه آدم‌ها بهتر است زبان همديگر را ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 103 بازدید

حتي نفهميدي منظورم چيست...

                                                                                                                                                       «رومن گاري» در يكي از فصل‌هاي اول رمان «خداحافظ گاري كوپر» مي‌نويسد كه آدم‌ها بهتر است زبان همديگر را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 81 بازدید