پست های ارسال شده در مهر سال 1385

عاقبتِ عُشّاقِ سینه‌چاک

    ـ چند وقته ازدواج کرده‌یین؟   ـ شیش روز.   ـ با عشق؟   ـ خیلی زیاد.   ـ بخشکی بخت و اقبال!                                    از گفت‌وگوهایِ ولاسکو و کوری     دوست‌داشتن ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 125 بازدید

عاقبتِ عُشّاقِ سینه‌چاک

    ـ چند وقته ازدواج کرده‌یین؟   ـ شیش روز.   ـ با عشق؟   ـ خیلی زیاد.   ـ بخشکی بخت و اقبال!                                    از گفت‌وگوهایِ ولاسکو و کوری     دوست‌داشتن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 88 بازدید