پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

چند كلمه درباره تفاوت‌های آوینی این روزها با آوینی چهارده سال پیش...

... خُب، از این‌جا شروع می‌کنم که نوشته‌ی زیر را من ننوشته‌ام؛ قلمِ دوستِ خوبم «حسین معززی‌نیا» است درباره‌ی آدمی ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 80 بازدید

چند كلمه درباره تفاوت‌های آوینی این روزها با آوینی چهارده سال پیش...

... خُب، از این‌جا شروع می‌کنم که نوشته‌ی زیر را من ننوشته‌ام؛ قلمِ دوستِ خوبم «حسین معززی‌نیا» است درباره‌ی آدمی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 85 بازدید