پست های ارسال شده در مرداد سال 1386

این ماس‌ماسَک، این حاکی‌یِ ماورا...

  اگر کلامِ گُم‌شده گُم‌شده‌ست، اگر کلامِ کاربسته کاربسته‌ است   اگر کلامِ ناشنیده، ناگفته   ناگفته، ناشنیده است؛   هنوز کلامِ ناگفته‌ست، ناشنیده،   کلامِ بی‌کلام، کلامِ ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 207 بازدید

این ماس‌ماسَک، این حاکی‌یِ ماورا...

  اگر کلامِ گُم‌شده گُم‌شده‌ست، اگر کلامِ کاربسته کاربسته‌ است   اگر کلامِ ناشنیده، ناگفته   ناگفته، ناشنیده است؛   هنوز کلامِ ناگفته‌ست، ناشنیده،   کلامِ بی‌کلام، کلامِ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 86 بازدید