پست های ارسال شده در شهریور سال 1386

دو تکّه از بی‌حوصلِگی...

تکّه‌یِ اوّل     دارم «اُکتاویو پاز» می‌خوانَم:       جاده‌یِ خون منَم                            اگر تو کابوسِ کَهرُبایی   اگر تو اوّلین برفی                            من آن اجاقَم که سپیده را ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 105 بازدید

دو تکّه از بی‌حوصلِگی...

تکّه‌یِ اوّل     دارم «اُکتاویو پاز» می‌خوانَم:       جاده‌یِ خون منَم                            اگر تو کابوسِ کَهرُبایی   اگر تو اوّلین برفی                            من آن اجاقَم که سپیده را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 62 بازدید

دوستَت دارم … و پرانتز را می‌بندم [بخش‌هایی از یک شعر]

    نِزار قبّانی [1998 – 1923]           2   تو آن عادتِ نوشتنی که علاجی ندارد   عادتِ اشغال و مالِک‌شدنی   عادتِ سُکنا‌گُزیدن   عادتِ کشورگُشایی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 214 بازدید

دوستَت دارم … و پرانتز را می‌بندم [بخش‌هایی از یک شعر]

    نِزار قبّانی [1998 – 1923]           2   تو آن عادتِ نوشتنی که علاجی ندارد   عادتِ اشغال و مالِک‌شدنی   عادتِ سُکنا‌گُزیدن   عادتِ کشورگُشایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 67 بازدید