پست های ارسال شده در آبان سال 1386

شبانِ تیره امیدم، به صُبحِ رویِ تو باشد...

  حضرتِ سعدی ـ علیه‌الرحمه ـ می‌فرمایند   سَلِ المَصانِع رکباً تُهیم فی الفلواتِ   تو قدرِ آب چه‌دانی، که در کنارِ فُراتی   شبم به‌رویِ تو ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 222 بازدید