پست های ارسال شده در فروردین سال 1387

طاقت بیاورید؛ انسان برایِ رنج‌کشیدن آفریده شده است...

   ... احتمالاً آخرین‌باری که «شکستنِ امواج» [شکافتنِ امواج؟] را دیده بودم، پنج‌شش‌سالی پیش از این بود. یک‌زمانی، «لارس فُن تِری‌یِر» ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید

طاقت بیاورید؛ انسان برایِ رنج‌کشیدن آفریده شده است...

   ... احتمالاً آخرین‌باری که «شکستنِ امواج» [شکافتنِ امواج؟] را دیده بودم، پنج‌شش‌سالی پیش از این بود. یک‌زمانی، «لارس فُن تِری‌یِر» ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 66 بازدید