پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1387

سعدی‌خوانی در یک روزِ گرمِ بهار هزار و سیصد و هشتاد و هفت...

  نشانِ بختِ بلندَست و طالعِ میمون علی‌الصبّاح نظر بر جمالِ روزافزون علی‌الخصوص کسی را که طبع موزونَست چگونه دوست ندارد شمایلِ موزون؟ گر آبروی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 56 بازدید

سعدی‌خوانی در یک روزِ گرمِ بهار هزار و سیصد و هشتاد و هفت...

  نشانِ بختِ بلندَست و طالعِ میمون علی‌الصبّاح نظر بر جمالِ روزافزون علی‌الخصوص کسی را که طبع موزونَست چگونه دوست ندارد شمایلِ موزون؟ گر آبروی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید