پست های ارسال شده در آدر سال 1387

میرزانصیرِ اصفهانی ـ علیه‌الرحمه ـ می‌فرماید:

  فلک را جور بی‌اندازه گشته‌ست جهان را رسم و آیین تازه گشته‌ست   هَزار امروز هم‌آوازِ زاغ‌ست گُل از بی‌رونقی‌ها خارِ باغ‌ست   نه خندان غُنچه، ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 103 بازدید

میرزانصیرِ اصفهانی ـ علیه‌الرحمه ـ می‌فرماید:

  فلک را جور بی‌اندازه گشته‌ست جهان را رسم و آیین تازه گشته‌ست   هَزار امروز هم‌آوازِ زاغ‌ست گُل از بی‌رونقی‌ها خارِ باغ‌ست   نه خندان غُنچه، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید