پست های ارسال شده در خرداد سال 1391

این‌جوری بود که آرام و دزدکی پا گذاشتند به تاریخِ سینما...

    ژیل ژاکوب: سپیده‌ی صبحِ ششِ فوریه‌ی ۱۹۴۴. پاریس. هوا تاریک‌روشن است. پسرکی از ساختمانِ شماره‌ی ۳۳ خیابانِ ناوارَن در محلّه‌ی نهم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 211 بازدید

زندگی را از سینما آموختیم و زندگی هم از ما انتقام گرفت...

    ژان‌لوک گُدار: شروعِ مقاله‌ای که در شماره‌ی ۷۱۹ مجلّه‌ی آر (۲۲ آوریلِ ۱۹۵۹) منتشر شد این بود پیروز شدیم. و این‌جور تمام می‌شد که «برنده‌ی این ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 185 بازدید