پست های ارسال شده در آدر سال 1391

به یادِ لورکا ــــ محمود درویش

    هر کلمه‌اش مهتابی که زندگی می‌بخشد             اسپانیا مُردنی نیست            تا شعرهایش هست      ...               شعر              شمشیری در دستش                     دل‌بسته‌ی شاخه‌های زیتون             ...                  زیباترین خاکِ دنیاست اسپانیا     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 137 بازدید