توقيف هفته نامه ی سينماي نو

سایت فيلم و سينما : هفته نامه يسينماي نو متعلق به بنياد سينمايي فارابي پس از ۳۶ شماره توقيف شد.
ظاهرا توقيف اين نشريه به دستور محمد حسن پزشك ، معاونت امور سينمايي بوده و تا كنون مذاكرات محمد مهدي عسگر پور ، صاحب امتياز نشريه با وي به نتيجه اي نرسيده است.
لازم به ذكر است كه اولين شماره ی اين نشريه در دي ماه سال ۸۰ و قبل از برگزاري بيستمين جشنواره فيلم فجر منتشر شده بود.

/ 1 نظر / 4 بازدید
بينش

سلام متوقف نخواهد شد.از دولت نخواهد بود.شاد باشيد