هم‌طالعِ اشعارِ بلندیم به گیتی...

 

تا ز دل آهی کشیدم جمله‌ دل‌ها درگرفت

باد بودْ از آتشِ یک خانه چندین خانه سوخت.

ــــــ کلیمِ کاشانی ــــــ

/ 2 نظر / 187 بازدید
دن کیشوت

--فقط شعر خوبه که آدم رو به گریه میندازه

دن کیشوت

روزمرگی ها-- آیا میآیند یا میروند؟؟