پیشنهادهایی برای خرید از نمایش‌گاهِ کتاب ـ سه

 

   نشرِ چشمه

   ـ همه می‌گویند دوستت دارم: وودی آلن در آینه‌ی سه فیلم، ریچارد ال مودی، ترجمه‌ی شعله آذر، ۴٨٠٠ تومان

   ـ تئوری‌های فیلم‌نامه در سینمای داستانی، شاهپور شهبازی، ٨۵٠٠ تومان

   نشرِ نی

   ـ بلندی‌های بادگیر (وادِرینگ هایتس)، امیلی برونته، ترجمه‌ی رضا رضایی، ٩٨٠٠ تومان

   ـ زندگیِ شیرینِ پس از مرگ، اتوم اِگویان، ترجمه‌ی شمیم هدایتی، ٣٢٠٠ تومان

   فرهنگِ معاصر

   ـ مروارید، جان شتاین‌بک، ترجمه‌ی سروش حبیبی، ٢٨٠٠ تومان

   انتشاراتِ مروارید

   ـ کوچه‌ی فانوس‌ها: سرچشمه‌های شعرِ غناییِ چین، ترجمه‌ی عبّاس صفّاری، ٣٩٠٠ تومان

   ـ گزیده‌ی شعرهای جورج سفریس، ترجمه‌ی عبدالله کوثری، ۴٩٠٠ تومان

   نشرِ کوچک

   ـ یک روزِ ایوان دنیسوویچ، الکساندر سولژنیتسین، ترجمه‌ی رضا فرّخفال، ٢۵٠٠ تومان

   ـ طالعِ نحس، میخائیل زوشچنکو، ترجمه‌ی آبتین گُلکار، ٢۵٠٠ تومان

   انتشاراتِ روزبهان

   ـ فروید و صحنه‌ی نوشتار، ژاک دریدا، ترجمه‌ی مهدی پارسا، ۴٢٠٠ تومان

/ 0 نظر / 89 بازدید