گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم...

 

حضرتِ حافظ ـ علیه‌الرحمه ـ می‌فرمایند

 

ما نگوییم بد و میلِ به ناحَق نکنیم

جامه‌یِ کس سیه و دلقِ خود اَزرَق نکنیم

عیبِ درویش و توانگر، به کم و بیش بَد است

کارِ بد، مصلحت آن‌َست که مُطلق نکنیم

رقمِ مَغلطه بر دفترِ دانش نزنیم

سرِ حق بر ورقِ شُعبده مُلحَق نکنیم

...

خوش برانیم جهان در نظرِ راهروان

فکرِ اسبِ سیه و زینِ مُغرّق نکنیم

آسمان، کشتیِ اربابِ هُنر میشکند

تکیه آن به که بر این بحرِ مُعلّق نکنیم

گر بدی گفت حَسودی و رفیقی رنجید

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

حافظ، اَر خصم خطا گفت، نگیریم بر او

ور به حق گفت، جدل با سُخنِ حق نکنیم

 

/ 0 نظر / 187 بازدید