چگونه امضاي سينماگران را به دست آوريد ؟

اين را كه هر بچه اي مي داند . گفتم بچه و يادم آمد كه اگر بچه باشيد يا بچه اي همراه تان باشد ، كارتان راحت تر پيش مي رود .
شرط اول اين كار خونسردي است . سعي كنيد زيادي ذوق زده نشويد . هي آب دهان تان را قورت ندهيد و نفس تان هم به شماره نيفتد . شرط دوم اين است كه باور كنيد هنرپيشه ها و كارگردان ها هم مثل خود شما هستند ؛ از آسمان پايين نيامده اند و هاله يي از نور دور صورت شان نيست . اگر اين دو شرط را داشتيد آن وقت جلو برويد و دفتري يا كتابي را كه مي خواهيد امضا كنند جلوي شان بگيريد ، بعد با لبخند خواهش كنيد چيزي به يادگار بنويسند . آن وقت آن ها هم لبخند متقابلي مي زنند و كاري را كه مي خواهيد انجام مي دهند . مساله ي مهم اما اين است كه كجاها مي توانيد اين امضاها را به دست بياوريد . اگر آدم بيكاري هستيد و وقت اضافه داريد بعد از ظهرها سري به « خانه ي سينما » بزنيد و شروع كنيد در آن حياط كوچك چرخ زدن . بالاخره بخت شما مي زند و يك كارگردان يا يك بازيگر از راه مي رسد . اگر در يكي از آن روزها جشن ، مراسم بزرگداشت ( مرده و زنده اش فرقي نمي كند ) يا هر مراسم ديگري هم برپا شود ، نان شما در روغن است و چه بسا آن روز يك دفترچه ي بزرگ دويست برگي را پر از امضا به خانه ببريد . اما اگر تمام سال را سرگرم كار و زندگي هستيد و فرصت نداريد ، حتما بايد يك روز را خالي بگذاريد و آن يك روز هم « روز ملي سينما » يا « جشن سينماي ايران » است . اگر آن روز خودتان را به محوطه ي آن جشن عظيم ( اسكار سينماي ايران ) برسانيد بخت بلندي داريد وحسابي كاسب هستيد . آن قدر هنرپيشه و كارگردان آن جا هست كه سهميه ي يك سال تان را پر مي كند . اصلا بايد دودفترچه ي دويست برگي همراه تان ببريد . ضمنا پيشنهاد ما اين است يك همراه هم داشته باشيد ، چون تنهايي نمي توانيد دنبال هنرپيشه ها و كارگردان ها بدويد .

/ 2 نظر / 7 بازدید
هدي

na baba...meske ma ba ghayee pishkesvati saro kar darimo khodemun ghafelim....man ozvee jadidee in sit hastam va az webloget kheili khosham umad...omidvaram be safheye nime karam ye sari bezaniyo nazareto begi..!!! mokhles:hoda/belgik

رضا

سلاممن كه هنرمند نيستم،بنابراين امضا هم نداده ام اما مي توانم تصور كنم كه چه زجرآور است كه هر زمان و در هر مكاني جلوي شما را بگيرند و ازتان امضا بخواهندبه همين خاطر هم هيچوقت از كسي امضا نميگيرم