آينده ي سينماي نو

اين احتمالا آخرين يادداشتی است که فعلا درباره ی سينمای نو می نويسم. با وجود همه ی اميدها نسبت به انتشار دوباره ی سينمای نو گويا چاپ اين هفته نامه دست کم برای دو ماه به تاخير می افتد . سينمای نو دومين هفته نامه يی بود که بنياد سينمايی فارابی منتشر کرد . پيش از اين و حدودا چهار / پنج سال پيش فارابی تصميم گرفت يک هفته نامه ی سينمايی فرهنگی چاپ کند به نام مردم و سينما . سردبير اين هفته نامه اگر درست يادم مانده باشد داريوش نوروزی بود که سال هاست واحد انتشارات اين بنياد را اداره می کند و سردبيری فصل نامه ی سينمايی فارابی را هم به عهده دارد . دبير تحريريه هم مازيار اسلامي بود و باز تا آن جا كه يادم مي آيد قرار بود بخش سينماي ايران را سينا مطلبي اداره كند . سينماي جهان هم زير نظر كامبيز كاهه بود . يك بخش ادبيات هم داشتند كه مسوول اش هوشيار انصاري فر بود . بخش تياتر را هم حميد امجد اداره مي كرد. با اين آدم ها قرار بود متفاوت ترين هفته نامه ي سينمايي ( شايد ) منتشر شود اما از همان آغاز مساله ي دولتي بودن كار را مشكل كرد و هفته نامه به بن بست رسيد ...
اين طور كه مي گويند دو ماه بعد سينماي نو با يك سرمايه گذار خصوصي منتشر مي شود ،اما هنوز معلوم نيست سرمايه گذار تازه آن را در قالب يك هفته نامه مي خواهد يا ماهنامه .هر چند خيلي ها معتقدند سينماي نو قرار است يك ماهنامه شود ؛ يك ماهنامه ي تخصصي سينما بدون مطالب سركاري.بايد صبر كرد و ديد چه مي شود ...

/ 1 نظر / 6 بازدید
پيام

من مطلب مورد نظر را نوشتم