نيايش به درگاه پدر ...

 

... آه ای پدر مقدس كه در آسمانی

  اندكی

( هر قدر صلاح می دانيد )

 حوصله به ما عنايت كن

همين 

 آمين !

/ 3 نظر / 97 بازدید
محمد

می گم اگه بدتم نمی ياد يه دادی هواری سر بابای مقدس بکش .اگه يه سيلی هم مهمونش کنی بد نيست.

مامور خدا

سلام اينم يه جا برای صحبت با خدا حتما شما هم حرفهايی برای گفتن داريد