خانه‌یِ نُمره‌یِ دویست و بیست و یک کوچه‌یِ بایکر ...


* نمونه‌یِ اوّل
دو روز بعد، برحسبِ وعده به‌نزدِ شرلوک هومز رفتم و به اتّفاقِ یکدیگر به کوچه‌یِ بایکر رفتیم و به خانه‌یِ نُمره‌یِ دویست و بیست و یک رفته و آن‌جا را رسیدگی نُمودیم و از همه ‌جهت خانه‌یِ مُناسبی دیدیم که مُشتمل بر سه اُطاق بود با توابعِ آن؛ از قبیلِ مَطبخ، خَلا و غیره و در همان‌روز، من اسبابِ خودم را بدان‌جا نَقل نَُمودم و هومز نیز چُنین کرد و هر‌یک از ما، اسباب را در اُطاقی ریخته‌، اُطاقِ سِیُّم را از برایِ نشستن و پذیراییِ مهمانِ هردو گذاشتیم.

پلیسِ لندن، نوشته‌یِ گونان دویلی، ترجمه‌یِ عبدالحسین میرزا، 1322 هجری قمری


* نمونه‌یِ دوم
روزِ بعد، طبقِ قراری که هولمز گذاشته بود، همدیگر را مُلاقات کردیم و از خانه‌یِ شماره‌یِ 221 ب خیابانِ بیکر، که او در اوّلین دیدارمان صحبتش را کرده بود، بازدید به عمل آوردیم. این خانه‌یِ اجاره‌ای عبارت بود از دو اُتاق‌خوابِ راحت و یک اُتاقِ نشیمنِ بزرگ و دِل‌باز با اثاثِ دل‌پذیر، که روشنایی‌اش از طریقِ دو پنجره‌یِ بزرگ تأمین می‌شد. این خانه به‌قَدری از هر نظر مطلوب بود و اجاره‌اش‌، وقتی بینِ ما دو نفر تقسیم می‌شد‌، به‌اندازه‌ای مُناسب بود، که مُعامله دَرجا فیصله یافت و فوراً آن‌را اجاره کردیم. من همان‌روز عصر، وسایلم را از هُتل به آن‌جا مُنتقل کردم و صبحِ روزِ بعد هم شرلوک هولمز با چندین جعبه و چمدان از راه رسید.

اتود در قرمزِ لاکی، نوشته‌یِ آرتور کانن دویل، ترجمه‌یِ مُژده دقیقی، 1380 شمسی

/ 0 نظر / 67 بازدید