شکارچی ـ شعری از فدریکو گارسیا لورکا

Babel

  

   در آسمانِ جنگلِ کاج

   پر می‌زنند

   چاهار کبوتر.


   پر می‌زنند

   چرخ می‌زنند

   چاهار کبوتر.


   در جنگلِ کاج

   بر زمین افتاده‌اند

   چاهار کبوتر.

  

   بعدِ تحریر: عکس، صرفاً، تزئینی‌ست.

   بابل، فیلمی از گی‌یرمو آریاگا و الخاندرو گونسالس اینیاریتو

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید