هيچ كس كامل نيست ...


« نيت متن » عنوان مقاله يي ست كه « سيد احمد مير احسان » در شماره ي 46 فصل نامه ي سينمايي « فارابي » چاپ كرده و چيزي حدود پانزده صفحه درباره ي « گزارش اقليت » ( كار درخشان استيون اسپيلبرگ ) نوشته و از منظرهاي گوناگون و متفاوتي به زعم خودش فيلم را بررسي كرده ست . راست ش تكه هايي از اين مقاله آن قدر جالب و گاهي بامزه ( به خصوص در نمونه ي دوم ) ست كه آدم حيف ش مي آيد آن را نقل نكند .
مثلا اين يكي : « به نظرم امريكا با مذهب و عالم غيب و امام خميني ( ره ) و انقلاب ديني مشكلي پيدا كرده كه حالا با فيلمي چون گزارش اقليت از آن انتقام مي گيرد . » يا اين يكي :« آري گزارش اقليت جذابيت ش محصول ساختار ، فيلم نامه ، كارگرداني ، بازيگري ، فيلم برداري ، طراحي صحنه و جلوه هاي ويژه و كاربرد جذاب رايانه است . » با همين ديد ست كه استاد در پايان مقاله شان مي نويسند : « اين زيبايي در خدمت القاي يك ايدئولوژي نخ نما قرار گرفته كه سرشت سلطه جويانه ي يك نظام را نفي و بحران آن را ادواري و قابل اصلاح معرفي مي نمايد و چشم به ماهيت عمل كرد ارتجاعي ش در بحران هاي دهه هاي اخير مي بندد ؛ و اين گفته البته به مذاق عاشقان امريكا و سينماي امريكايي و هاليوودي تلخ خواهد نشست . اما آيا من در ميان آن همه ستايش از سينماي عامه پسند كه مطبوعات ما را پر كرده از حق بيان و استدلال درباره ي نگاه خود برخوردار نيستم ؟ »
واقعيت اين ست كه استاد از حق بيان برخوردارند وگرنه در دو مقاله بي ارزش بودن « گزارش اقليت » را ثابت نمي كردند ، هر چند من از حرف هاي ايشان سر در نمي آورم اما از آن جا كه ايشان منتقد بين المللي ما هستند و مطالب شان درباره ي فيلم « ده » ( كار : عباس كيارستمي ) در مجله ي « كايه دو سينما » و تازگي ها گويا « پوزيتيف » چاپ شده ، ايراد حتما از من ست . نمي دانم جرا اين آخري ها با ديدن هر مقاله يي كه سر و شكل ش اين جوري ست ياد ديالوگ آخر « بعضيا داغشو دوست دارن » ( يكي از شاهكارهاي بيلي وايلدر ) مي افتم : « هيچ كس كامل نيست ! »

/ 0 نظر / 29 بازدید