كشته مرده هاي يك استاد ...


" واقعا سطح تحمل ما كجا است ؟ آيا فكر ميكنيم آقاي « كيميايي » از چنين طرفداراني خوشش ميايد ؟ نميدانم نظر خود ايشان چيست اما مطمئن هستم اين طرفداران ، همان كساني هستند كه آبروي ايشان را در اين سالها برده اند و فيلمهاي بد ايشان را شاهكارهاي يك استاد تلقي كرده اند . "
حرف هاي شانتال را در وبلاگ ش بخوانيد . حرف هايي زده كه قابل تامل ست . قابل توجه دوستان عزيزي كه استاد استاد مي كنند و خودشان را از اين راه مطرح مي كنند . دوستان لابد خودشان مي دانند منظورم چه كساني ست !

/ 2 نظر / 6 بازدید
سيما

واي، واي، واي !!! باز به هم پريدن ها شروع شد. به نظرهاي هم احترام بذاريم. حرف هاي هم را گوش كنيم. اجازه بديم و اجازه داشته باشيم كه از كتابي ، فيلمي، آدمي خوشمان بياد يا نياد. دعوا راه نيندازيم لطفا!!!!!

yelo

چرا تحمل نظر مخالف با سليقه مون رو نداريم؟؟؟؟؟؟ من نوشته شانتال را خواندم. او فقط نظرش را گفته و بس! (بدون كوچكترين اهانتي)