درباره ي مچاله شدن ...


شده تا حالا كه نا اميدي و ياس و اين چيزها را از ته دل حس كنيد و مطمئن باشيد كه اين همان احساسي ست كه هميشه فرار كرده ييد از آن و يك جورهايي بالاخره گيرتان انداخته و خودش را به شما رسانده ؟ اين حرف را روزهاي اول سال 79 به يكي گفتم كه مي خواست بداند « شوكران » چه جور فيلمي ست . يادم ست كه اين يكي سري تكان داد كه مثلا فهميده و نفهميده بود و صورت ش داد مي زد كه دوست دارد بيش تر بپرسد و جوابي سر راست تر بگيرد . واقعيت اين ست كه در اين دو سه سال هر وقت فرصتي پيش آمده ديدن « شوكران » را به خيلي فيلم هاي ديگر ترجيح داده م . اين هم به خاطر آن كيفيت درك زماني ست كه « شوكران » همه ي قوت ش را شايد يك جورهايي از آن مي گيرد . راست ش به همه ي بزرگ ترهايي كه فيلم را دوست ندارند حق مي دهم ؛ چون « شوكران » فيلم نسل من ست ، نه نسل آن ها . همه ي آن خشم فرو خفته و همه ي آن بي رحمي كه نثار نسل من و ما مي شود در « شوكران » هم هست . يك جور سرخوردگي ، يا دقيق ترش : يك جور احساس مچاله شدن آن چيزي ست كه نسل من در « شوكران » مي بيند و اگر فيلم را اين قدر مي پسندد دليل ش چيزي جز اين نيست . بايد مچاله شده باشيد تا بفهميد مچاله شدن يعني چه و بايد شكست خورده باشيد و سرتان خورده باشد به سنگ تا تلخي « شوكران » را حس كنيد . بدون اين چيزها « شوكران » فقط ديده مي شود ، بدون اين كه درك شود ، يا تجربه شود . در يكي از صحنه هاي آخر فيلم « سيما » از دم خانه ي « محمود » در زنجان مي نشيند پشت فرمان و مي گويد : « خدايا رحم كن ، رحم كن » و انگار اين صحنه و اين دعا مال نسل من ست . يك شنبه « شوكران » را براي بار چندم ( حساب ش از دست خودم هم بيرون ست ) در يك كلاس ديدم . وقتي داشتم برمي گشتم خانه اسم فيلم را مرور مي كردم فقط و خب ، « شوكران » يعني زهر شيرين . اين نسل زهر شيرين را دوست دارد چون مي فهمد مچاله شدن يعني چه و اين هم چيز كمي نيست . هنوز خيلي مانده تا « شوكران » درست و حسابي فهميده شود ، لابد موقعي كه مچاله شدن يك چيز عمومي شود . خدا بيامرزد « رومن گاري » را كه گفته بود : « نسلي كه خودش را هدر رفته احساس نكند آشغال ست ! »‌‌‌

/ 0 نظر / 34 بازدید