سرزدن به کتاب‌خانه ـ عکسی از یازده سپتامبر...

 

*آیا در جریانِ رویدادهای جهان هستید؟ مثلاً همراهِ قهوه‌ی صبح روزنامه می‌خوانید؟ یا عصرها اخبارِ تلویزیون را نگاه می‌کنید؟

می‌خوانم. چیزهای زیادی را هم نگاه می‌کنم. آخر، زندگی می‌کنم و باید بدانم در کجا هستم. رویدادهای زیادی خوش‌حالم می‌کند، ولی از اتّفاقاتِ زیادی هم نگران می‌شوم.

*چه رویدادهایی نگران‌تان می‌کند؟

پدیده‌های زیادی... چیزی‌که بیش‌تر از همه نگرانم می‌کند، برخی طرزِ برخوردِ آدم‌هاست. از افرادِ متعصّب و تندرو و از متجاوزان می‌ترسم. از همه‌ی آن‌ها که خود را عقلِ کُل می‌دانند. از همه‌ی آن‌ها که هیچ‌گاه به خود شک نمی‌کنند. آن‌ها برای جامعه خطرناکند؛ به‌ویژه جامعه‌ی ما که تازه ـ ازنو ـ در حالِ شکل‌گیری‌ست...


***


بچّه‌های عصرِ خود

 

بچّه‌های عصر خودیم

عصری سیاسی


همه‌ی مسائلِ تو، ما، شماها

مسائلِ روز، مسائلِ شب

مسائلی سیاسی‌ست

 

خواهی نخواهی

ژن‌های تو آینده‌ای سیاسی دارند

پوستِ تو ـ ته‌رنگِ سیاسی

چشم‌هایت ـ جنبه‌ای سیاسی

 

آن‌چه از آن حرف می‌زنی، طنینی

آن‌چه از آن حرف نمی‌زنی، معنایی

به‌هرحال، سیاسی بود

 

حتّا وقتی در جنگل پرسه می‌زنی

گام‌هایت سیاسی‌ست

بر زمینه‌ای سیاسی

 

شعرِ غیرسیاسی هم سیاسی‌ست

و در بالا ماه می‌تابد

چیزی‌که دیگر ماه نیست

بودن یا نبودن، مسأله این است

کدام مسأله، بگو عزیزم،

مسأله‌ای سیاسی.

 

حتّا لازم نیست که انسان باشی

تا معنای سیاسی بیابی

کافی‌ست نفت باشی

یا علوفه باشی یا موادِ بازیافتی

 

و یا حتّا میزِ مذاکره که در موردِ شکلش

ماه‌ها بحث و جدل کردند

سرِ چه‌جور میزی بهتر است مرگ و زندگی را معامله کرد:

در این بین مردمان می‌مُردند

حیوانات سَقَط می‌شدند

کشت‌زارها رها می‌شدند

و خانه‌ها می‌سوختند

هم‌چون عصرهای باستانی

و کم‌تر سیاسی

 

 [عکسی از یازده سپتامبر، گزیده‌ی شعرهای ویسواوا شیمبورسکا، ترجمه‌ی ایوُنا نوویسکا و علیرضا دولتشاهی، انتشاراتِ بال، هزار و سیصد و هشتادوسه]

بعدِ تحریر: گاهی هیچ فیلمی، هیچ داستانی به‌اندازه‌ی یک شعر، به‌اندازه‌ی شعورِ یک شاعر، حالِ آدم را دگرگون نمی‌کند و درست در روزهایی که تماشای هیچ فیلمی لذّت‌بخش نیست و مزه‌ی هیچ داستانی زیرِ دندان نمی‌ماند (چه تعبیری!) این شعرهای «ویسواوا شیمبورسکا»ست که در یک بازخوانی (بعدِ چندسال؟) این‌قدر تازه و دوستی‌داشتنی به‌نظر می‌رسند. دوباره هم باید سر زد به این کتاب و این شعرها...

 

/ 0 نظر / 78 بازدید